4,2 millioner kroner skal skaffe nye brugergrupper ind på museerne

08.12.2021
Slots- og Kulturstyrelsen har netop uddelt 4,2 millioner, som skal gøre museerne mere relevante for de danskere, som sjældent besøger dem. Mange af de støttede projekter er i år særligt rettet mod unge, som kan være svære at nå for museerne.

Danske museer skal have bedre fat i de befolkningsgrupper, som sjældent besøger museerne. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen netop uddelt 4,2 mio. kr. til projekter, som skal styrke museernes relevans og give de befolkningsgrupper, som sjældent besøger museerne, mere lyst til at komme på besøg. I år er mange af de støttede projekter målrettet unge.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: 

”Det er utrolig vigtigt, at museerne har et stærkt fokus på at sikre, at deres mange tilbud er relevante for danskerne. Der er desværre for mange, som alt for sjældent besøger et museum. Det er ærgerligt, for museerne er centrale dannelsesinstitutioner, hvor vi for eksempel kan blive klogere på vores historie. 
Derfor skal museerne forny sig og skabe oplevelser for alle."

Dialog og nye partnerskaber 

Mange af de støttede projekter har det til fælles, at de blandt andet bygger på viden fra ”Den nationale brugerundersøgelse”, hvor museerne løbende undersøger, hvem der bruger dem. ”Den nationale brugerundersøgelse” har siden 2009 været et væsentligt strategisk redskab i museernes udvikling.

Et af de museer, der i år modtager støtte, er Skagens Kunstmuseer. Sammen med lokale unge vil museet udvikle nye rammer for møder mellem kunsten og unge, bl.a. ved at indgå i partnerskaber med lokale virksomheder, der er drevet af unge.

På Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum har man indgået et samarbejde med Djurslands Folkehøjskole om at udvikle redskaber til at skabe større tilgængelighed for unge voksne med særlige behov. Djursland Folkehøjskole er valgt som samarbejdspartner, da de har stor viden om og kompetencer på dette område. 

Fakta om puljerne

I 2021 har Kulturministeriet valgt at understøtte museernes relevans og aktualitet for underrepræsenterede brugergrupper på museerne. Der er uddelt i alt cirka 4,2 millioner kroner, som er blevet udmøntet i to puljer: 

  • Puljen til styrkelse af museernes relevans for underrepræsenterede brugergrupper på det statslige og statsanerkendte museer. 
  • Kvalitative undersøgelser af underrepræsenterede brugergrupper på de statslige og statsanerkendte museer.

Ud over de 4,2 millioner kroner til indsatsområdet uddeler Slots- og Kulturstyrelsen hvert år midler til at sikre bevaring af museernes samlinger, styrke forskningen på museerne og indkøb af nye værker og genstande. 

Læs mere om uddelingerne

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Museumskonsulent Katrine A. Johnsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Museumskonsulent Valdemar H. Grambye, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 533 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 08. december 2021