Tilbage til fællesskaberne: 2,3 millioner kroner til folkeoplysningsprojekter

01.02.2022
I takt med at vi vender tilbage til hverdagen efter Coronapandemien, kan vi også begynde at mødes i fælleskaber igen. Og nu modtager 22 projekter støtte til folkeoplysende fælleskaber inden for blandt andet idræt, natur og psykiatri.

Et genbrugslaboratorium, hvor sårbare borgere mødes om design og håndværk i Århus, etablering af et netværk og en uddannelse for trænere og fodboldspillende piger i København og på Bornholm, en online højskole med internationalt snit for hele landet samt folkeoplysning på hjul i det boligsociale område Vollsmose i Odense.

Det er bare nogle af de 22 projekter landet over, der modtager midler fra Folkeoplysningspuljen.

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:  

"To år med coronarestriktioner kan mærkes i kultur- og foreningslivet. Sidste år oplevede vi, hvordan det satte tydelige begrænsninger på muligheden for at afholde aktiviteter. Folkeoplysningen er med til at skabe fælleskaber og sammenhæng i samfund, og derfor glæder det mig at se, at så mange arbejder for at få børn, unge og voksne til at vende tilbage til folkeoplysningen og engagere sig i fællesskabet og den demokratiske samtale". 

Væld af aktiviteter

Blandt de projekter, der har modtaget støtte, er eksempelvis daghøjskolen Kompetencehuset SI i Aarhus, som har modtaget cirka 160.000 kroner til at realisere projektet "Genbrugslaboratoriet". Det er et pilotprojekt, hvis formål er at etablere et pædagogisk miljø, hvor psykiske sårbare borgere kan øve sig på at indgå i et folkeoplysende fællesskab og tilegne sig færdigheder inden for genbrug og upcycling, hvor man eksempelvis giver nyt liv til genbrugte tekstiler. Projektet bygger på et samarbejde med Blå Kors Genbrug, Regionsvaskeriet MidtVask, Sport- og Fritid i Aarhus Kommune, Psykiatrien i Aarhus Kommune samt lokale frivillige sociale foreninger.

LOFs landsorganisation modtager i alt 92.000 kroner til projektet "Bag om smagen". LOF vil bidrage til at udbrede viden om lokale råvarer, spiselige elementer fra naturen, styrke evnen til at tilberede klimavenligt mad samt skabe nye rammer til fælles måltider for børnefamilier og ensomme ældre. LOF vil samarbejde med andre civilsamfundsforeninger for at nå disse målgrupper.

Og DBU København modtager cirka 160.000 kroner til projektet "Flere kvindelige ungtrænere i københavnsk fodbold". Formålet med projektet er at tiltrække og fastholde piger og unge kvinder som frivillige og som medlemmer i Københavnske fodboldklubber. Projektet er et samarbejde mellem flere fodboldklubber, DBU København samt Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Fakta om Folkeoplysningspuljen

Slots- og Kulturstyrelsen modtog ved fristens udløb i december 2021 i alt 58 ansøgninger til puljen. Der er samlet set uddelt midler for cirka 2,3 millioner kroner. 

Puljen har i år støttet mindre folkeoplysende projekter inden for to indsatsområder: tilbagevenden til folkeoplysningen efter corona samt den demokratiske samtale i en digital tid.

Se liste over støttede projekter (pdf)

Læs mere om Folkeoplysningspuljen

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Louise Stensborg Jakobsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00.  
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 02. august 2022