Odd Fellow Palæet

Restaureringen af Odd Fellow Palæet (1992-95) var valgt som den ene af to cases på Kulturarvsstyrelsens Restaureringsseminar den 26. januar 2006. Arkitekt Jens Chr. Varming og arkitekt MAA Anne Lene Jørgensen fra Varmings Tegnestue fremlagde projektet, mens arkitekt MAA Erik Brandt Dam optrådte som opponent.

Odd Fellow Palæet, også kaldet Berckentins Palæ og Schimmelmanns Palæ, er opført 1751-55 af J.G. Rosenberg for greve C.A. Berckentin.

Palæet ligger på en vigtig plads blandt Frederiksstadens huse som et fornemt tilbagetrukket point de vue for Dronningens Tværgade. Her rejser det sig med tre stokværk over en rektangulær grundplan med en stærkt opdelt facade med en fin reliefvirkning, der fremstår som en omarbejdning af Eigtveds Amalienborg-facader. Den stærkt betonede midtrisalit åbner sig i et nedre stokværk med en portikus i koblede marmorsøjler, der støtter beletagens balkon. Foran palæet ligger en fransk inspireret cour d'honneur, indrammet af lavere pavilloner, og bag palæet lå haven.

I 1763 solgtes palæet til familien Schimmelmann, i hvis eje det forblev frem til 1884, hvor Aktieselskabet Koncertpalæet købte bygningen, nedrev staldfløje og pavilloner, erstattede dem med de nuværende sidebygninger og byggede den store koncertsal i haven. I 1900 overtog de nuværende ejere, Odd Fellow-ordenen, palæet – deraf navnet.

I 1992 brændte koncertsalen og store dele af palæet. Odd Fellow Palæet blev genopført fra 1992-1995 med Rønnows Tegnestue ApS og Varmings Tegnestue ApS, ved Jens Chr. Varming som arkitekt for genskabelsen af den brandhærgede hovedbygning.

Opdateret 27. februar 2020