11. Dele af infanteriforsvaret af Hanstholm

Hanstholm var under 2. verdenskrig det mest massivt befæstede sted i Danmark med i alt ca. 450 betonbunkere. Befæstningens vigtigste element var det tunge batteri ”Hanstholm II” med fire 38 cm-kanoner. Næsten alle øvrige forsvarsanlæg i området havde til opgave at beskytte dette batteri mod angreb.

I forår og sommer 1942 anlagde tyskerne en forsvarsstilling, ”hovedkamplinje”, tværs over Hanstholmen, ca. 2 km øst for Hanstholm Fyr. I alt kom infanteriforsvaret til at bestå af ca. 100 kraftige betonbunkere. De fleste blev bygget i hovedkamplinjen mod øst, men også de stejle skrænter til de andre sider blev befæstet, dog ikke i samme grad.

Ved de få indkørselsveje til det befæstede område opførtes bunkere med panserkupler og skydeskår til maskingeværer. En del af disse anlæg er bevaret med intakte panserkupler. Anlæggene ligger i dag spredt som følge af efterkrigstidens bebyggelsesudvikling. En stor del af hovedkamplinjen befinder sig således under et villakvarter.

Opdateret 27. september 2022