Litteraturliste

  

Aaby, B. (2006). Landskab og Vegetation omkring Bølling Sø siden sidste istid. Stenalderstudier. Tidligt mesolitiske jæger og samlere i Sydskandinavien B. V. Eriksen. Århus, Århus Universitetsforlag: 161-174

Andersen, K., Jørgensen, S. and Richter, J. (1982) Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng. København: Nationalmuseet (Nordisk Fortidsminder).

Andersen, S.H. 2009. Ronæs skov. Marinarkæologiske undersøgelser af kystboplads fra Ertebølletid, Jysk Arkæologisk Selskab, Højbjerg.

Andersen, S.H. 2013. Tybrind Vig. Submerged Mesolithic settlements in Denmark, Jutland Archaeological Society, Højbjerg.

Astrup, P.M. (2018) Sea-level Change in Mesolithic Scandinavia. Long- and short-term effects on society and the environment. Jutland Archaeological Society Publications. V. 106.

Astrup. P. M., Skriver, C., Benjamin, J., Stankiewiicz, F., Ward, I., McCarthy, J., Ross, P., Baggely, P., Ulm, S. & Bailey, G. 2020. Underwater Shell Middens: Excavation and Remote Sensing of a Submerged Mesolithic site at Hjarnø, Denmark, Journal of Island and Coastal Archaeology, v. 15. pp. 457-476. https://doi.org/10.1080/15564894.2019.1584135

Astrup, P.M. Benjamin. J., Stankiewicz. F., Woo. K., McCarthy. J., Wiseman. C., Baggaley. P., Jerbić. K., Fowler. M., Skriver, C. & G. Bailey. 2021. A drowned Mesolithic shell-midden complex at Hjarnø Vesterhoved, Denmark and its wider significance. Quaternary Science Reviews. v. 258. pp 1-20. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.106854

Bokelmann, K. (1991). "Duvensee, Wohnplatz 9: Ein präborealzeitlicher Lagerplatz in Schleswig-Holstein." Offa 48: 75-114.

Bjørnevad-Ahlqvist, M. (2020). "Ritualized Mesolithic Hoarding in Southern Scandinavia: An under-recognised Phenomenon." Current Swedish Archaeology 28(1): 203-245.

Brinch Petersen, E. 2015. Diversity of Mesolithic Vedbaek. Acta Archaeologica. v. 86

Broholm, H.C., 1924: Nye fund fra den Ældste stenalder, Holmegaard- og Sværdborgfundene. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1-144.

Casati, C. & Sørensen, L. (2006) Ålyst – et boplads kompleks fra Maglemosekulturen på Bornholm. Foreløbige resultater baseret på ukonventionelle udgravningsmetoder. I: B.V. Eriksen. (red.): Stenalderstudier. Højbjerg, s. 241-275.

Christensen, C., Enevold, R., og Mortensen, M.F. (2012). Pollenanalyser. NatArk – Naturvidenskab i arkæologi www.natark.dk/temaark/pollenanalyser.

Christensen, C. (2001). Kystbosættelse og havniveauændringer i stenalderen. Danmarks jægerstenalder-status og perspektiver: beretning fra Symposiet" Status og perspektiver inden for dansk mesolitikum" (red: O.L. Jensen, S.A. Sørensen og K.M. Hansen). Hørsholm Egns Museum: 183-193.

Eriksen, B.V. (2006) ‘Hvorfor finder vi så få ældre stenalders lokaliteter ved forundersøgelserne – og hvad kan vi gøre ved det?’, Arkæologisk Forum, 15(15), pp. 13–16.

Eriksen, B.V. & H.C.H. Andersen (2016). Hammelev. An Early Mesolithic cremation grave fro Southern Jutland. Denmark. I:Mesolithic burials - Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities. International Conference Halle (Saale), Germany, 18th-21st September 2013. Eds. Judith M. Grünberg, Bernhard Gramsch, Lars Larsson, Jörg Orschiedt, Harald Meller.

Fischer, A. (1985) ‘Late Palaeolithic Finds’, in Kristiansen, K. (ed.) Archaeological formation processes: the representativity of archaeological remains from Danish prehistory. Copenhagen: Nationalmuseet, pp. 81–89.

Fischer, A. (1997). Mennesket og havet–bosættelse og fiskeri ved jægerstenalderens kyster. Storebælt i 10.000 år. L. Pedersen, A. Fischer and B. Aaby. København, Storebæltsforbindelsen: 63-77.

Fischer, A. (2013) ‘The Fensmark settlement and the almost invisible Late Palaeolithic in Danish field archaeology’, Danish Journal of Archaeology, 1(2), pp. 123–141.

Fischer, A., Mortensen, M.F., Henriksen, P.S., Mathiassen, D.R. and Olsen, J. (2013). Dating the Trollesgave site and the Bromme culture – chronological fix-points fort the Lateglacial settlement of Southern Scandinavia. Journal of Archaeological Sciences. Vol 40 p.4663-4674

Fischer, A. and Kristiansen, K. (2002) The neolithisation of Denmark. 150 years of debate. Sheffield: J.R. Collis Publication.

Fretheim, S. E. (2017). Mesolithic dwellings. An empirical approach to past trends and present interpretations in Norway.

Gehlen, B. et al. (2020) ‘Mesolithic pits in Germany – a first compilation Mesolithische Gruben in Deutschland – eine erste Zusammenstellung’, in Zander, A. and Gehlen, B. (eds) From the Early Preboreal to the Subboreal period − Current Mesolithic research in Europe. Studies in honour of Bernhard Gramsch., pp. 243–313.

Gregory, D. & Manders, M. (eds), 2015: Best practices for locating, surveying, assessing, monitoring and preserving underwater archaeological sites, SASMAP Guideline Manual 2

Grøn, O. (1988). Teltring. Skalk nr. 1, 1988.

Grøn, O. (2000). Analyse af flintspredninger på stenalderbopladser. I: Flintstudier. En håndbog i systematiske analyser af flintinventarer. 157- 186, (Red.) Bert Valentin Eriksen.

Hansen, K. (2008) Det tabte land: den store fortælling om magten over det danske landskab. Gad.

Holm, J. (1992) ‘Rensdyrjægerbopladser ved Slotseng - og et 13.000 årigt dødishul med knogler og flint’, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1992, pp. 52–63.

Holm, J. and Larsson, L. (1995) ‘The earliest occupation of Europe: Scandinavia’, in The earliest occupation of Europe: Proceedings of the European science foundation workshop at Tautavel (France), 1993. Leiden University Press (Analecta Praehistorica Leidensia), pp. 193–205.

Jensen, Theis Z.T., Jonas Niemann, Katrine Højholt Iversen, Anna K. Fotakis, Shyam Gopalakrishnan, Åshild J. Vågene, Mikkel Winther Pedersen, Mikkel-Holger S. Sinding, Martin R. Ellegaard, Morten E. Allentoft, Liam T. Lanigan, Alberto J. Taurozzi,Sofie Holtsmark Nielsen, Michael W. Dee, Martin N. Mortensen, Mads C. Christensen, Søren A. Sørensen, Matthew J. Collins, M. Thomas P. Gilbert, Martin Sikora, Simon Rasmussen & Hannes Schroeder, (2019) A 5700 year-old human genome and oral microbiome from chewed birch pitch. Nature Communications, 10(1). doi.org/10.1038/s41467-019-13549-9

Jensen, T. Z. T., et al. (2020). "An integrated analysis of Maglemose bone points reframes the Early Mesolithic of Southern Scandinavia." Scientific reports 10(1): 1-12.

Jessen, C.E., Pedersen, K.B., Christensen, C., Olsen, J., Mortensen, M.F., & Hansen, K.M. (2014). Early Maglemosian culture in the Preboreal landscape: archaeology and vegetation from the earliest Mesolithic site in Denmark at Lundby Mose, Sjælland. Quaternary International. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.056

Karsten, P.  & B. Nilsson (2006).  In the wake of a woman. Stone Age pioneering of Northeastern Scania, Sweden, 10,000–5000 BC.  The Årup Settlement. National Heritage Board, Sweden. Skrifter No 63. 2006.

Kastholm, O.T., Cordes, A. and Sørensen, L. (2020) ‘I neandertalernes fodspor. Nye undersøgelser ved Ejby klint’, Kulturen på spil, 2020, pp. 60–85.

Kjällquist, M. (2017). Ljungaviken etapp 2, yta A: Ett överlagrat boplatsområde från mellanmesolitikum. Rapport 2017:99. Arkeologisk undersökning 2016.

Larsson, L, & A. Sjöström (2011). Hut and House structures in the Mesolithic of Southern Scandinavia. I: RGZM - Tagungen Band 12. Site-Internal Spatial Organization of Hunter-Gatherer Societies: Case Studies from the European Paleolithic and Mesolithic. (Red.) Sabine Gaudzinski-Windheuser · Olaf Jöris Martina Sensburg · Martin Street · Elaine Turner

Lass Jensen, O. (2001). Kongemose- og Ertebøllekultur ved den fossile Nivåfjord. Danmarks jægerstenalder – status og perspektiver. (Red. Ole Lass Jensen, Søren A. Sørensen, & Keld Møller Hansen). Hørsholm: 115-129.

Leroi-Gourhan, A. &. M. Brezillon 1972: Fouilles de Pincevent. Essai d’analyse ethnographique d’un habitat magdalénien (la section 36), Gallia prehistorie

Mathiessen, H. and Jensen, P. (2004) ‘Bevaring i Åmosen - hvor vådt er vådt nok’, in Fischer, A. and Pedersen, L. (eds) Kulturarv i Sjællands grønne hjerte. København, pp. 43–52.

Mathiassen, Th. 1937: Gudenaa-Kulturen. En Mesolitisk Indlandsbebyggelse i Jylland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s.12, nr. 61

Mathiassen, Th. 1937:Gudenaa-Kulturen. En Mesolitisk Indlandsbebyggelse i Jylland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s.18, nr. 128

Mertz, E.L. 1924. Oversigt over De sen- og postglaciale Niveauforandringer i Danmark, Danmarks Geologiske Undersøgelse. København.

Mortensen, M.F., Christensen, C., Jessen, C. og Rasmussen, P. (2017) Mikroskopisk arkæologi – 100 år med pollenanalyse. Nationalmuseets Arbejdsmark 2017 s.60-73.

Mortensen, M.F., Bennike, O., Jensen, L.E., Jessen, C., Juul, A., Petersen, A.H., Sørensen, S.A. og Stafseth, T. (2015). Danmarks største arkæologiske udgravning – Bevaring og naturvidenskab på Femern Bælt projektet. Nationalmuseets Arbejdsmark 2015 s.22-35.

Mortensen, M.F., Olsen, J., Holm, J., Christensen, C., (2014a). Right time, right place – dating the Havelte phase in Slotseng, Denmark. In: Riede, F., Tallavaara, M. (Eds.), Lateglacial and postglacial pioneers in northern Europe. British Archaeological Reports (International Series). Oxbow, Oxford, p 11-15.

Mortensen, M.F., Henriksen, P.S. and Bennike, O. (2014b). Living on the good soil: relationships between soils, vegetation and human settlement during the late Allerød time period in Denmark. Vegetation History and Archaeobotany. 23:3 p. 195-205.

Mortensen, M.F., Henriksen, P.S., Christensen, C., Petersen, P.V. and Olsen, J. (2014c). Vegetation development in southeast Denmark during the Weichselian late Glacial – palaeoenvironmental studies close to the Palaeolithic site of Hasselø. Danish Journal of Archaeology Vol.3. Nr.1. 48-66.

Mortensen, M.F., Birks, H.H., Christensen, C., Holm, J., Noe-Nygaard, N., Odgaard, B.V., Olsen, J. and Rasmussen, K.L. (2011). Late-glacial vegetation development in Denmark – new evidence based on macrofossils and pollen from Slotseng, a small-scale site in southern Jutland. Quaternary Sciences Reviews. Vol. 30. p. 2534-3550

Norling-Christensen, H. 1945. Skeletgraven fra Korsør Nor: et Menneskefund fra ældre Stenalder. Nationalmuseets Arbejdsmark, pp. 5-17.

Nielsen, T.K. and Riede, F. (2018) ‘On Research History and Neanderthal Occupation at its Northern Margins’, European Journal of Archaeology, 21(4), pp. 506–527. doi:10.1017/eaa.2018.12.

Papakosta, V., Oras, E., Isaksson, S. (2019). Early pottery use across the Baltic – A comparative lipid residue study on Ertebølle and Narva ceramics from coastal hunter-gatherer sites in southern Scandinavia, northern Germany and Estonia. Journal of Archaeological Science: Reports 24, 142–151. doi:10.1016/j.jasrep.2019.01.003

Pedersen, K.B., Mortensen, M.F. and Sørensen, M. (2016) ‘Tilbage til Holmegård Mose’, Gefjon, 1, pp. 10–37.

Pedersen, K. B. (2009). Stederne og menneskene. Istidsjægere omkring Knudshoved Odde. Vordingborg, Museerne.dk.

Petersen, E. B. (2015). "Diversity of mesolithic vedbæk." Acta archaeologica 86(1).

Petersen, P. V. (2006). White Flint and Hilltops-Late Palaeolithic Finds in Southern Denmark. I, Across the Western Baltic.  K. M. Hansen and K. B. Pedersen (red), Sydsjællands Museer: 57-74.

Rensink, E. and Peeters, H. (eds) (2006) Preserving the Early Past: Investigation, selection and preservation of Palaeolithic and Mesolithic sites and landscapes. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Rensink, E., Deeben, J. and Peeters, H. (2006) ‘Early prehistoric sites and landscapes in the Netherlands. Building frameworks for archaeological heritage management’, in Rensink, E. and Peeters, H. (eds) Preserving the early past. Investigation, selection and preservation of palaeolithic and mesolithic sites and landscapes. (Nederlandse Archeologische Rapporten), pp. 201–226.

Rysgaard, K., K.F. Rasmussen og F. Riede 2016: Mesolitiske bosættelser ved Gudenåsystemets søer og åer. KUML 2016 s. 55-80

Sergant, J., Crombé, P., og Perdaen, Y., 2006. The ’invisible’ hearths: a contribution to the discernment of Mesolithic non-structured surface hearths. Journal of Archaeological Science 33, s. 999-1007.

Sørensen, M., 2018. Early Mesolithic Regional Mobility and Social Organization: Evidence from Lithic Blade Technology and Microlithic Production In Southern Scandinavia. Technology of Early Settlement in Northern Europe. Transmission of Knowledge and Culture. Equinox Publishing Ltd, s. 173-199.

Sørensen, M. et al. (2020) ‘Åmosen genbesøgt – hvad er der tilbage ?’, Gefjon, 5, pp. 9–34.

Sørensen, L. (2014) From hunter to farmer in northern Europe: migration and adaptation during the Neolithic and Bronze Age. Københavns Universitet (Acta Archaeologica, 85:1).

Sørensen, M. & F. Sternke (2004). Nørregård VI - Lateglacial hunters in transition. I: Internationale Archäologie - Arbeitsgemeinschaft, Tagung, Symposium, Kongress 5: 85-111

Sørensen, S. A. (1993). Lollikhuse - en køkkenmødding ved Selsø. I: Arkæologi i Frederiksborg Amt 1983-1993. 7-37

Sørensen, S. A. (2017). The Kongemose Culture, University Press of Southern Denmark.

Sørensen, S. A. (2019). Tabt, kasseret eller ofret? – En foreløbig præsentation af et kystbundet deponeringsområde i Syltholmfjorden på Lolland. Gefjon, 4, 152–175.

Sørensen, S. A. (2020). Ritual depositions in the coastal zone. I: Coastal Landscapes of the Mesolithic (pp. 394–414). Routledge.

Sørensen, S. A. (2021). Ritual continuity between Mesolithic Ertebølle Culture and early neolithic Funnel Beaker Culture. I: Foraging Assemblages Volume 2, eds. Dusan Boric, Dragana Antonovic, Bojana Mihailovic, 750-755.

Sørensen, S. A. (In press). Neolithisation in Denmark from a depositional perspective. I: Changing identities in a changing world. Current studies on the Stone Age in the western Baltic around 4000 cal BC

Van Gils, M. and De Bie, M. (2004) ‘Federmessersites te Lommel-Maatheide (Limburg) Opgravingscampagne 2004’, Notae Praehistoricae, 24, pp. 89–94

 

­[Tilbage til toppen]

Opdateret 29. november 2022