Museer får midler til at styrke bevaringen

10.12.2021
I alt 12 museer modtager nu i alt 7 millioner kroner til at styrke bevaringen og kvaliteten af deres samlinger.

I dag får 12 museer landet rundt besked om, at de modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til varetagelse af deres samlinger. Der er tale om uddeling af en pulje på i alt 7 millioner kroner.

Midlerne går blandt andet til konservering af kunstværker og museumsgenstande og til gennemgang af en række samlinger, der kan give museerne et bedre overblik over samlingernes indhold og tilstand.

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Museernes kunstværker og genstande fortæller vores fælles historie: Vi skal passe rigtig godt på dem, hvis kommende generationer også skal opleve deres fortællinger på vores museer. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan understøtte en målrettet bevaringsindsats og udvikling af museernes samlinger med 7 millioner.”

Aber, katte og fugle pryder københavnsk badeværelse

Blandt de støttede projekter og museer i år er Nationalmuseet, som modtager 296.000 kroner til konservering og sikring af vægdekorationen på ”Klunkehjemmets” badeværelse, der stammer fra 1890.

Badeværelset i Klunkehjemmet er et af de første københavnske badeværelser med afløb og varmt vand. Væggene i det luksuriøse rum er bemalet i italiensk loggiastemning, hvor bladranker, fugle, frugter, katte og en abe snor sig mellem hvide søjler. Fugt og slid har med tiden fået puds og maling til at løsne sig, så vægdekorationen nu fremstår afskallet.

Nationalmuseet kan med bevillingen foretage en gennemgribende konservering og restaurering af bemalingen, hvor gamle reparationer fjernes, overfladerne renses og motiverne retoucheres.

"Klunkehjemmet" er en mere end 300 m2 stor herskabslejlighed fra 1890’erne. Nationalmuseet overtog lejligheden i 1964, hvor den stod i sin oprindelige indretning. Siden 1969 har lejligheden været åben for publikum.

En sydjysk vinkel på besættelsestiden

Billund Kommunes Museer modtager sammen med Give-Egnens Museum, Ringkøbing- Skjern Museum og Museum Kolding i alt 1.258.000 kroner til gennemgang af de fire museers samlinger af genstande og dokumentation fra besættelsestiden.

Formålet med projektet er en koordineret og målrettet gennemgang af i alt 15.000 genstande med relation til Danmarks besættelse.

Gennemgangen af samlingerne skal sikre, at de kun rummer relevante genstande og give museerne større viden om deres genstande fra besættelsestiden. Viden om genstandene er både grundlaget for museernes forskning og formidling af samlingerne og en forudsætning for at kunne indsamle yderligere genstande med relation til besættelsestiden. De fire museer forventer at kunne afslutte projektet med et seminar i begyndelsen af 2023.

Læs mere om uddelingerne fra puljen til samlingsvaretagelse i 2021

Fakta om udviklingsmidlerne til museerne

Kulturministeriet har flere museumspuljer, der yder støtte til udvikling af museumsområdet. En af disse er puljen til samlingsvaretagelse, som i år har disponeret over 7 millioner kroner.

I 2021 har Kulturministeriet desuden valgt at understøtte museernes relevans og aktualitet for underrepræsenterede brugergrupper på museerne, og der er derfor også uddelt cirka 4,2 millioner kroner til styrkelse af museernes relevans for underrepræsenterede brugergrupper.

Derudover er der blevet uddelt 2,5 millioner kroner til museernes køb af værker og genstande gennem "Puljen til erhvervelser" og "Puljen til styrkelse af forskerkompetencer", som uddeler i alt 0.8 millioner kroner til museerne.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der fordeler midlerne efter indstilling fra arbejdsgrupper bestående af fagpersoner fra de statslige og statsanerkendte museer.

Læs mere om statsstøttede museer

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden "Kultur i Danmark"

Yderligere oplysninger:

Museumskonsulent Lene Oskaria Stengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00.
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 10. december 2021