Kalajoki: Welcome to Europe - 3i


Velkommen til nye samfundsmedlemmer

Projektet består i et samarbejde mellem seks partnere fra fem forskellige lande spredt over hele EU, der deler et fælles mål om at lære mere om, hvordan man byder nye medlemmer velkommen i en række af forskelligartede fællesskaber. Ud fra det præmis, er projektet startet. 

”Vi ville ikke have at projektet eksplicit skulle handle om immigranter, flygtninge og asylansøgere. Vi ønskede i stedet at observere den simple realitet, at vi alle er en del af fællesskaber, og vores styrke ligger i, hvordan vi håndterer ’optagelsen’ af nye medlemmer i vores samfund”, siger projektleder William O’Gorman.

Projektets målsætning er at dele oplevelser, der er relateret til den nuværende immigrationstilstand i Europa, hvad end det omhandler langsigtet inklusion af minoriteter eller integration af international arbejdskraft og uddannelse, er vidensdeling og læren om hinanden nøglen.

Stærkere og mere åbne samfund

Intentionen er, at projektets resultater skal bruges af organisationer og medarbejdere, der arbejder med inklusion af nye samfundsmedlemmer. 

Ved at erfaringsdele over fem seminarer, håber vi på at opnå ny information, viden og ’best practice’, der kan implementeres i vores regioner. For at opnå dette, er projektet formet omkring fem hovedseminarer, der hver især behandler relevante emner, der er relevant for nogle partnere, og som andre partnere kan lære fra – og dele oplevelserne. 

Ved at dele vores oplevelser, håber vi på at udvikle vores samfund til at blive stærkere, mere åbne, bedre forberedte og mere tolerante i ’optagelsen’ og etableringen af nye medlemmer.

Indflydelse

Små forandringer kan skabe stor indflydelse, hvilket har været tilfældet med den viden, vi har opnået gennem projektet. Når man arbejder med nye medlemmer i samfund, opstår der mange forhindringer såsom husning, helbred og uddannelse. 

For at gøre et samfund klar til modtagelse, kræver det at lærere, sygeplejerske mm. er forberedt på kravene fra begge sider. Nogle gange handler det blot om at skabe opmærksomhed omkring andres velbefindende eller at forstå, hvor svært det er at finde god og relevant information.

”Vi må skabe forandringer i vores samfund, og vi mener, at vi gennem dette projekt har fundet en måde at gøre det på”, siger William O’Gorman. 

Fakta om projektet

Projekt: Welcome to Europe: 3i - Inclusion, Integration & Internationalisation 

Ansøger: Kalajoki Kommune (Finland)

Projektbevilling: 137.000 EUR

Ansøgningsrunde: Netværk mellem byer 

Varighed: 01.08.2016-31.10.2018


FEEDBACK

Projektleder, William O’Gorman, siger:

”Som leadpartner var vi ikke vant til at arbejde med et projekt i en sådan udstrækning som dette, der omhandler så prekære emner. Gennem europæisk samarbejde fandt vi dog et tilhørsforhold med vores partnere, og vi er i stand til at dele oplevelser såvel som praktisk information og herigennem få vores samfund til at vokse.

Den vigtigste viden, vi har, er vores oplevelser, og gennem dette projekt har vi været i stand til at dele og lære nye metoder for at gøre vores samfund mere åbne og tolerante.

Det, vi har lært af vores partnere, kan blive overført til et hvilket som helst samfund, hvad end det handler om flygtninge, asylansøgere eller andre nye samfundsmedlemmer.

Europa for Borgerne har været en god platform for vores projekt, og har skabt en produktiv atmosfære, der har hjulpet os med at skabe og dele vores oplevelser og viden. Jeg kan ikke anbefale Europa for Borgerne nok! Jeg håber, at flere samfund vil ansøge og tage del i - og skabe - deres egne projekter og initiativer for at forbedre dem selv og Europa i det hele taget”.