Historier om Danmarks initiativer

Historier om Danmark udviklede i løbet af 2017 en række initiativer:

Peter & Solvognen
Fra den 30. juni til den 2. september 2017 har Peter & Solvognen kørt Danmark tynd for at kaste lys over det lokalhistoriske guld. På sin rejse fra by til by har Solvognen sammen med lokale museer, biblioteker og arkiver gjort det muligt for borgerne at komme endnu tættere på den lokalhistorie, der omgiver dem.

Hver enkelt destination har budt på et skræddersyet program fyldt med spændende historiske indslag lige fra foredrag og fiskeri til koncerter, modeshow og dagbogsskriveri. Peter & Solvognen blev udviklet af sekretariatet for Historier om Danmark, og aktiviteterne på rejsen blev udviklet i tæt samarbejde med de lokale museer, biblioteker og arkiver, som solvognen kom forbi.

Giv det videre
'Giv det videre' er en landsdækkende indsamling af erindringer, hvor arkiver i hele Danmark indsamler danskernes danmarkshistorie. Borgere har mulighed for at dele deres historie med andre på hjemmesiden givdetvidere2017.dk. Erindringerne vil være tilgængelige på hjemmesiden, men de bliver også gemt for eftertiden af det lokale arkiv, som den pågældende erindring geografisk knytter sig til. Erindringerne kan dermed bruges i arkivernes fremtidige forskning. Giv det videre fortsætter i 2018, og et udvalg af de indsamlede erindringer vil blive udgivet af Gads Forlag i sensommeren 2018.

Kampagnen er udviklet i regi af Historier om Danmark, og forankret i landets to største arkivorganisationer Danske Arkiver (ODA) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), der sikrer tilslutning blandt arkiver fra hele Danmark, som gratis kan være med i kampagnen.

Læs mere om Giv det videre i den afsluttende evaluering her.

På tur i Danmarks historie
Historier om Danmark har sammen med landets museer udvalgt og beskrevet 47 historiske ture, der i samarbejde med Gads Forlag er udgivet i bogen "På tur i Danmarks historie". Bogen er blevet lanceret med flere forskellige aktiviteter i hele landet, hvor museer har budt på særlige rundvisninger og guidede ture. Herunder skattejagten "Fanget i historien" på 15 udvalgte ruter landet over, som blev udviklet og afholdt af FDF i samarbejde med Historier om Danmark.

Turene er også udkommet digitalt på hjemmesiden HistoriskAtlas.dk, hvor alle borgere og kulturinstitutioner kan bidrage med yderligere turforslag.

Slots og Kulturstyrelsen har været ansvarlig for udviklingen og implementeringen af dette initiativ.

Undervisningsprogram "Undersøg. Brug. Deltag" 
Historier om Danmark har udviklet et undervisningsprogram, der henvender sig til lærere og elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Undervisningsmaterialet har været et fælles projekt mellem de tre samarbejdspartnere, DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Undervisningsprogrammet er et supplement til det lærebogsmateriale, som allerede er i brug i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Undervisningsmaterialet er en kurateret kildesamling med TV-klip, museumsgenstande og billeder, som skal styrke den refleksive del af historieundervisningen og har fokus på begrebet "historiebrug" med de valg og fravalg, al historieskrivning kræver. Materialet til grundskolen er struktureret efter kronologien i DRs tv-serie 'Historien om Danmark', mens materialet til ungdomsuddannelser er tematisk struktureret efter kronologiforståelse og historiebrug.

Undervisningsprogrammet er tilgængeligt de kommende år på dr.dk/skole. Find grundskolematerialet her og materialet til ungdomsuddannelserne her.

Pulje til ny formidling på museerne
I forbindelse med Historier om Danmark blev der i oktober 2016 uddelt i alt fem millioner kroner til ny formidling på museerne. Slots- og Kulturstyrelsen har været ansvarlig for beskrivelsen af puljens kriterier og puljen er blevet uddelt i samråd med rådgivende udvalg. Puljen blev fordelt til 13 danske museer.

Læs mere om deres forskellige initiativer her.

Kampagnedage
Historier om Danmark har brugt forskellige anledninger i løbet af kalenderåret 2017 til at skabe en række kampagnedage, hvor museer og andre partnere har deltaget med forskellige initiativer. Heriblandt national mytedag, hvor historiske myter blev sat under lup, mors dag blev dedikeret til at belyse mor i historien og man kunne smage sig igennem historien i løbet af nedslag gennem hele året.

Formidlingsaktiviteter på Nationalmuseet
Som partner i Historier om Danmark arbejdede Nationalmuseet på en samlet formidlingsindsats på alle museets udstillingssteder. Dette indebar både nye udstillinger og forskellige formidlingsaktiviteter: Gorm den Gamles store familiefest i Kongernes Jelling, en national dagbogsindsamling og den brugerinddragende udstilling: "Din ting - Vores historie"

Læs mere om Nationalmuseets forskellige formidlingsaktiviteter i den afsluttende evaluering.

Forpremierer
DR har i samarbejde med lokale kulturinstitutioner gennemført forpremierer på alle 10 afsnit i tv-serien 'Historien om Danmark'. 'Historien om Danmark' er en tv-serie, der er produceret af DR i forbindelse med det historiske år 2017. Forpremiererne indeholdt en visning af tv-seriens kommende afsnit og i samarbejde med de lokale kulturinstitutioner og regionale P4-distrikt udviklede DR forskellige aktiviteter, foredrag mv. som de deltagende kunne være en del af både før og efter visningen af tv-serien.

Digital formidling
DR udviklede tre digitale formidlingsplatforme i forbindelse med Historier om Danmark. Disse bestod af quizzen 'Hvem er du fra Danmarkshistorien?', en interaktiv tidslinje 'Rejs i historien' og en billedindsamling med billeder fra danskernes hverdagshistorie, 'Din historie' (inaktiv).

Temasamarbejde med bibliotekerne
I 2017 valgte bibliotekerne at deltage i Historier om Danmark gennem et fælles tema om Danmarks historie. Bibliotekernes nationale temasamarbejde, er et projekt, der forsøger at samle flest mulige biblioteker på tværs af landet og få alle aktører til at sætte fokus på det samme højaktuelle tema. I 2017 deltog 79 kommunale biblioteksvæsner i temasamarbejdet, hvilket svarer til 80,6%.

Opdateret 20. april 2022