1. Marinekystbatteri og -flakbatteri ved Fanøs nordspids

Batterierne ligger i et naturskønt klitområde henholdsvis nord og nordvest for Nordby. Deres opgave var at forsvare den strategisk vigtige indsejling til Esbjerg.

Marinekystbatteriet Graadyb

Batteriet var et af de mest moderne og teknisk avancerede anlæg i landet. Det består af to kanonbunkere, der hver var udstyret med et dobbelttårn med 15 cm kanoner samt yderligere 10 bunkere til ildledelse, ammunition og mandskab. Alle bunkere er bevaret, men én er senere blevet tildækket.

Anlægsarbejdet begyndte i februar 1944, og samme efterår stod kanonstillingen færdig. De to dobbeltkanoner stammede fra slagskibet Gneisenau, der var blevet bombet i Kiels havn og taget ud af krigstjeneste. I begyndelsen af 1950'erne blev kanonerne afmonteret og opstillet på det nyopførte Stevnsfort, i dag koldkrigsmuseum.

En tysk-anlagt betonvej fører op til kanonstillingen.

Marineflakbatteriet Fanø-Nord

Allerede i april 1940 opstillede tyskerne et luftværnsbatteri på Fanøs nordspids. "Flak" er en sammenskrivning af "Flugabwehrkanone", dvs. antiluftskyts.

Batteriet skulle både beskytte Esbjerg mod luftangreb og forhindre angreb fra søsiden gennem Grådyb. Batteriet blev i 1943-44 udbygget med solide betonbunkere samt med en helt ny batteristilling 200 meter længere mod nordøst. Sidstnævnte anlæg består af 11 tætliggende bunkere forbundet af løbegrave på 1½-2 meters dybde.

Batteristillingen er landets mest velbevarede af sin art og delvist åben for publikum.

Opdateret 27. september 2022