17. Flyvestation Karup

Flyvestation Krarup blev anlagt som en tysk lufthavn med navnet "Fliegerhorst Grove" efter den nærliggende landsby Grove. Karup er den danske lufthavn, hvor der er bevaret flest spor fra 2. verdenskrig.

Tyskerne begyndte anlæggelsen af flyvepladsen på den midtjyske hede i maj 1940. I august samme år var flyvepladsen klar til brug med tre start- og landingsbaner i beton. I løbet af krigen blev der beslaglagt over 40 gårde for at give plads til udbygningen af den kæmpemæssige flyveplads.

Det mest markante anlæg er den enorme operationsbunker, kendt som Bunker 1137. Den blev opført fra slutningen af 1942 som hovedkvarter for de tyske jagerflystyrker i Danmark. Her samlede Luftwaffe oplysninger fra radarstationerne bl.a. på den jyske vestkyst om bevægelser i det danske luftrum. Fra en stor operationscentral i bunkeren koordineredes jagerforsvaret mod de allieredes luftbombardementer af tyske byer. Bunker 1137 er det største tyske bygningsværk i Danmark fra besættelsestiden. Den er tre etager høj og har en grundflade på 62 x 48 m. Ydervæggene er 3,5 m tykke, og taget er 6 m tykt.

Flyvepladsens oprindelige struktur er i hovedtrækkene bevaret. Det samme gælder en række konstruktioner, bl.a. landingsbaner, hangarer, værkstedsområder, mandskabsbarakker, officersmessen, kanonstillinger samt ikke mindst Bunker 1137.

Efter krigen overtog det danske forsvar Fliegerhorst Grove, som blev til Flyvestation Karup. I 1955 flyttede Flyvevåbnets operative ledelse ind i Bunker 1137, hvorfra Flyvertaktisk Kommando skulle overvåge og kontrollere dansk luftrum.

Opdateret 27. september 2022