Danmark er med på den prestigefulde Chicago Architecture Biennial

17.09.2021
Når Nordamerikas største arkitektur- og designbegivenhed ”Chicago Architecture Biennial” slår dørene op i dag, så er et af biennalens helt centrale projekter danske ”Soil Lab.”

Fællesskaber og lokal forankring er i centrum, når Chicago Architecture Biennial i dag åbner dørene, og et af hovedprojekterne på biennalen er danske ”Soil Lab.” 

I projektet ”Soil Lab”, som rent fysisk er placeret i boligområdet North Lawndale i Chicago, arbejder arkitekt- og designteamet bestående af Maria Bruun, James Martin, Eibhlín Ní Chathasaigh og Anne Dorthe Vester sammen med beboere og lokale organisationer om at skabe et nyt fælles byrum på en af områdets mange øde byggetomter. 

Den grundlæggende idé er at sætte bæredygtige fællesskaber i centrum og samle lokalsamfundet omkring et åbent og eksperimenterende værksted, hvor de lokale er med til at skabe og inspirere til en ny, borgerinddragende kultur for byudvikling. De lokale borgere, organisationer og biennalens besøgende inviteres derfor også til aktivt at deltage i workshops og tilegne sig færdigheder til selv at kunne producere og designe med udgangspunkt i jord og mursten.

Udvalgsledere Anne Blond og Ellen Braae, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design og for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur, siger:

”Soil Lab viser, hvordan vi som borgere kan være med til helt konkret at forme vores egen verden. Og ved at tage udgangspunkt i noget så nærliggende som jorden under vores fødder – en tilgængelig og bæredygtig ressource – bygger projektet videre på en fælles tegltradition på tværs af USA og Danmark. Teamet bag ”Soil Lab” vil gennem en række workshops med beboere i kvarteret North Lawndale i Chicago forvandle jord til funktionelle elementer og på den måde skærpe bevidstheden om både de materialer, vi omgiver os med, men også de rum vi lever i. 

Vi håber, at projektet kommer til at skabe opmærksomhed om, at lokalforankret byudvikling kan have afsæt i kunsten, og at projektet vil skabe ny viden og give inspiration til byudviklingen i både Chicago og Danmark.” 

Med udgangspunkt i den danske - og også lokale - tradition for murstensbyggeri vil ”Soil Lab” sammen med beboerne skabe en helt ny North Lawndale-mursten, som skal brændes på stedet. Stenen skal så bruges til at skabe nye byrumsmøbler og installationer, der igen kan indgå i nye meningsfulde byrum i området. Murstene bliver også en integreret del af det arbejdende værksted under biennalen, hvor ”Soil Lab” skal fungere som et nyt mødested i lokalsamfundet. 

Stærkt fokus på social og kulturel bæredygtighed

En af grundene til, at Danmark er repræsenteret på arkitekturbiennalen, er biennalens klare fokus på ikke bare økologisk bæredygtighed, men også social- og kulturel bæredygtighed. 

Biennalen er ikke blot tiltænkt arkitektur- og designprofessionelle, for ambitionen er, at de mange millioner, der bliver investeret i en international biennale som Chicago Architecture Biennial, også skal ud at virke lokalt. Med andre ord skal biennalebidragenes omdrejningspunkt først og fremmest være med til at skabe værdi for beboerne i lokalmiljøet. 

Med mere end 500.000 besøgende på Chicago Architecture Biennial hvert år er det et stort håb, at et projekt som ”Soil Lab” kan være med til at skabe gensidig inspiration og værdifulde udvekslinger mellem Danmark og USA.

Fakta om det danske bidrag 

Det danske engagement i forbindelse med Chicago Architecture Biennal er blevet til som en del af Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for 2017 til 2020. Det er samtidig realiseret som en særlig indsats finansieret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design og Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur. 

Det er Slots- og Kulturstyrelsen (under Kulturministeriet) og Udenrigsministeriet, der - sammen med Generalkonsulatet i New York og Danmarks  Ambassade i Washington - har ansvaret for koordinering af de danske aktører og den danske indsats ved biennalen i Chicago. 

Læs mere om projektet hos Statens Kunstfond 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Følg Kunstfonden på Facebook 

Følg ”Soil Lab” på Instagram

Yderligere oplysninger:

Konsulent Sara Thetmark, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 17. september 2021