Historisk allé i Frederiksborg Slotshave genskabes

24.09.2015
I sommeren 2016 vil man kunne spadsere fra Frederiksborg Slot til Barokhaven i en helt nyplantet lindeallé. Alléen langs Rendelæggerbakken genskabes.

Alléen, der stammer tilbage fra sidst i 1600-tallet, var oprindeligt en dobbelt allé med fire rækker træer – to på hver side af vejen. I dag er der kun 34 træer tilbage af de oprindelige 260, og man kan ikke længere fornemme, at engang har været en allé.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ønsker derfor at genskabe alléen på Rendelæggerbakken. Målet med genskabelsen er, at slottet og barokhaven igen bliver bundet sammen med alléen som bindeled.

Anlægsarbejdet går i gang i dette efterår, og de sidste af de gamle allétræer bliver fældet i oktober, når der er gennemført arkæologiske undersøgelser af eventuelle levn fra alléens historie.

Samtidig med genskabelsesprojektet vil styrelsen foretage en genopretning af stensætningen langs Slotssøen. De nye lindetræer bliver plantet i foråret 2016. 

Baggrund om Alléens histoire

De første sikre vidnesbyrd om alléen på Rendelæggerbakken er fra 1687, hvor navnet ”allé” fremgår af regnskaberne. Regnskaberne fortæller, at der blev brugt soldater, heste, æselkærrer og stenvogne i området, og at der blev indkøbt træer.

Barokhaven blev anlagt under Frederik d. 4 og stod færdig i 1726. Dens adelsmærke var den store kaskade, der blev placeret i havens midterakse og løb over tre terrasser. Der var ansat en rendelægger, hvis opgave var at føre tilsyn med vandtilførslen til slot og have. Rendelæggeren boede belejligt tæt ved slotshaven i et hus ved alléen, hvorfor den har fået navnet Rendelæggerbakken.

Barokhaven blev delvist nedlagt i midten af 1700-tallet og genopstod med kaskade, terrasser og monogrammer i 1996 efter et omfangsrigt genskabelsesprojekt. Genskabelsen af alléen på Rendelæggerbakken er et led i styrelsens opgave med at bevare og formidle den danske kulturarv.

Det samlede budget er på 5.8 mio. kr.

Opdateret 24. maj 2022