Fem københavnske villaer er indstillet til fredning

21.04.2022
I København og omegn er fem villaer og tilhørende haver blevet indstillet til fredning grundet deres særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdi. For første gang er også en bygning i postmoderne stil blevet indstillet.

Fra Vanløse i syd til Holte i nord ligger de fem villaer, der er blevet indstillet til fredning hos Slots- og Kulturstyrelsen efter at have været forelagt Det Særlige Bygningssyn. Bygningssynet har vurderet, at villaerne og deres tilhørende haver har en særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, som gør, at de bør stå på fredningslisten.

Tidsmæssigt spænder de indstillede villaer sig over størsteparten af det 20. århundrede. Den ældste villa er fra 1924 og den yngste fra 1987, som også er den første bygning i postmodernistisk stil, der i Danmark er blevet indstillet til fredning.

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Vi står med en meget interessant og varieret samling villaer, der hver især giver et vigtigt indblik i dansk arkitektur gennem de sidste hundrede år. Det er ofte her, i de mindre byggerier, at arkitekterne har eksperimenteret med formgivning og anvendelse af nye materialer – og eksperimenterne har herefter både kastet viden og inspiration af sig, som senere er brugt i større institutions- og boligbebyggelser. Det forventer vi også at se, når vi skal kigge fredninger af velfærdsstatens bygninger.”

De fem fredningsindstillede villaer er:

Vestagervej 29 i Hellerup

Den ældste af de fem villaer er fra 1924, og ligger i det såkaldte Ryvangskvarter mellem Østerbro og Hellerup, som blev anlagt i begyndelsen af 1900-tallet for det bedre borgerskab. Det røde murstenshus er tegnet af arkitekten Johs. Magdahl Nielsen og fremstår som en sjælden tidslomme. Indendørs har tiden næsten stået stille, hvilket giver et enestående indblik i levevis og boligindretning hos en velstående familie i det tidlige 1900-tal. Der er originale mørke træpaneler, freskomalede vægge, marmorerede døre, gulve belagt med mørkt egeparket og marmorfliser i tern. Der er endda en fægtesal i tagetagen og gruekedel i kælderen. Villaens have er anlagt af landskabsarkitekten G.N. Brandt, hvis mest kendte værk er Mariebjerg Kirkegård i Gentofte.

Tuborgvej 99 i Hellerup

Den rødkalkede funkisvilla i beton er opført i 1940 af arkitekt Tyge Hvass til brug som hans egen bolig og tegnestue. Villaen består af tre ”kasser” i forskellig højde med flade tage og vinduer uden sprosser. Huset er – helt i funktionalistisk stil – blottet for overflødig dekoration. Set fra den trafikerede vej virker huset tillukket, men mod haven åbner det sig med store glaspartier, altan og terrasse. Indretningen er gennemført og rationel med en række fine detaljer og et minimeret forbrug af byggematerialer. Heller ikke her er der sket store ændringer siden opførelsen. Haven er anlagt efter plan af den verdenskendte danske landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Det er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, der har foreslået villaen fredet.

Ådalsvej 5 og Randbølvej 13 i Vanløse

De to villaer, der begge er tegnet af arkitekten Edvard Heiberg, ligger næsten som genboer, men er opført med 10 års mellemrum i hhv. 1939 (Ådalsvej) og 1949 (Randbølvej). Huset på Ådalsvej byggede arkitekten til sig selv, og villaen på Randbølvej er opført til vennen, kunstmaler Arne Petersen og hans kone. Den norskfødte Edvard Heiberg var kommunist og kulturradikal debattør. Det var ham, der i 1924 introducerede funktionalismen i Danmark. Heibergs politiske og sociale engagement førte til, at han fra 1930’erne især tegnede socialt boligbyggeri. Heiberg blev en af foregangsmændene i at sikre arbejderklassen billige boliger med lys, luft og grønne omgivelser. De to villaer i Vanløse er på samme tid beskedne og raffinerede. Udefra ligner de nærmest små fabriksbygninger. I begge huse har Heiberg arbejdet med moderne, billige byggematerialer og en optimal udnyttelse af pladsen, så prisen kunne holdes nede.

I hans eget hus udgør en lys, højloftet stue det samlende centrum. I væggen mellem køkken og stue sidder der et stort, industri-lignende jernvindue – en idé, der forekommer at være mange år forud for sin tid. Hvert familiemedlem havde sit eget lille kammer – for forældrenes vedkommende med en diskret forbindelse igennem et indbygget skab. I gasbetonhuset på Randbølvej har Heiberg opfyldt Arne Petersens ønske om at kunne arbejde uforstyrret i sit atelier. I stueplan kan man derfor kun komme til atelieret gennem malerens separate soveværelse. Arne Petersen og hans kone, Ebba Gregersen indstiftede et boliglegat, og siden 1990 har en lovende kunstner kunnet få 5-10 års ophold i atelierboligen på Randbølvej. Også ved de to Vanløse-villaer har tidens førende landskabsarkitekt C. Th. Sørensen stået for haveplanerne.

Det er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, der har foreslået Ådalsvej 5 fredet. 

Lyngskrænten 5 i Holte

Den yngste af villaerne er tegnet af nu afdøde professor Tage Lyneborg og er opført i 1987. Det er som nævnt den første bygning i postmoderne stil, der er blevet indstillet til fredning. Postmodernismen var et oprør mod modernismens enkle, funktionsbestemte former og afsky for overflødig dekoration. Her var i stedet fokus på former, farver og forskellige inspirationskilder. Villaen, som er et kvadratisk træhus med en glaslanterne i toppen, er bygget øverst på en stejl skrænt. Det kraftige terrænfald spiller en afgørende rolle i den spektakulære arkitektur og har bl.a. givet nogle meget høje glaspartier mod haven. Indenfor er husets kvadratiske plan opdelt i ni mindre kvadrater som en spilleplade, hvor felternes hjørner er markeret af søjler. Herimellem slynger skillevægge og balkonkanter sig i uforudsigelige mønstre. I gulvet mellem stue- og underetage svømmer orangefarvede karper rundt i et bassin med glasbund, så man fra underetagen kan kigge helt op i himmelen gennem akvariet og taglanternen. Den tilhørende have er tegnet af landskabsarkitekt Cornelia Zibrandtsen.

Slots- og Kulturstyrelsen forventer at kunne træffe beslutning om fredning i alle sagerne inden sommerferien.

Du kan læse mere om villaerne, der er indstillet til fredning, her.

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 10. marts 2023