Myrhøj - gravhøj og stenrækker

 
Gravhøjen Myrhøj ligger mellem Trend skov i øst og Bjørnsholm Bugt i Limfjorden mod vest. Den nu restaurerede høj blev bygget i bronzealderen, men man har også fundet spor fra både stenalderen og jernalderen i området, der har været beboet i over 4.300 år. Op til gravhøjen leder en række store sten, som man mener, har været brugt i forbindelse med kultiske ceremonier.

Oplev ved Myrhøj

  • Gravhøjen Myrhøj. Selve højen blev bygget i den tidlige bronzealder (1.700-1.100 f.Kr.) som et monument over begravelsen af en betydningsfuld person. Som det ofte er tilfældet med denne type høje, har man fundet spor, der viser, at der efterfølgende er sket flere begravelser i højens jord. Højen blev udgravet i 1960’erne, så den høj, du kan se i dag, er en rekonstruktion.
  • Stenrækken. Op til gravhøjen er der i bronzealderen etableret en 156 meter lang stenrække. Det er uvist præcis hvor mange sten, der oprindeligt har været, men i dag står der 64. Det er ret sjældent at se en sådan stenrække i forbindelse med en gravhøj, og man ved ikke, hvad stenene har betydet – om de har været praktiske eller rituelle, eller om de har været rejst for de levende eller de døde. Stenrækkens placering i forhold til gravhøjen kan være knyttet til solen eller månens stilling på en bestemt dag.
  • Skåltegn. I en af de sten, der omringer gravhøjen, har man fundet 54 små, skålformede fordybninger (skåltegn) indhugget i overfladen. Den slags sten forbinder man ofte med bronzealderens tro og religion, men den mere præcise betydning af skåltegnene kender man ikke.
  • Boplads fra stenalderen. Området har været beboet gennem mange hundrede år. Det vidner en nærliggende boplads fra den yngste stenalder om. Der er fundet flere hustomter, der stammer fra bondestenalderen, i jorden under selve stenrækken.
  • Jernaldergrav. Tæt på gravhøjen er der også – midt i stenrækken – blevet bygget en grav flere hundrede år senere, i romersk jernalder (0-500 e.Kr.) Det er næppe noget tilfælde, at vedkommende er blevet begravet midt i stenrækken, og begravelsen viser, at stenene så mange år senere stadig har haft en vis betydning.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Nærmeste adresse er Ertebøllevej 17, 9640 Farsø. 2-300 meter efter, at man drejer fra Løgstørvej og ind på Ertebøllevej, ligger der på højre side en parkeringsplads, man kan bruge, når man skal besøge Myrhøj. Fra parkeringspladsen går der en sti gennem bevoksningen det sidste stykke op mod højen. Der er skilte, der fører frem til højen.

Kort over Myrhøj