Aktion Sühnezeichen Friedensdienste: Oppression and Opposition

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste: Oppression and Opposition


Civilt engagement mod undertrykkende regimer

Projektet adresserer opposition og modstand mod undertrykkende regimer i fortiden såvel som nutiden. Ved at gennemgå modstandsfolks biografier, kommer ligheder og forskelle i europæiske oplevelser til syne, og det bliver herigennem muligt at lære demokratiske bevægelser og civilt engagement i forskellige europæiske lande at kende.

Det tematiske spektrum indeholder den tyske nazi-besættelse ligeså vel som former for frihedsprotestsbevægelser, fx i Ungarn i 1956.

Demokratitruende mekanismer

Hvordan kan historiske modstandsbevægelser yde indflydelse på nutiden, og hvilken rolle spiller de i erindringsarbejdet? Projektet adresserer spørgsmål som disse.

Projektets formål, er, at styrke deltagernes og lokalsamfunds interkulturelle kompetencer såvel som at overføre viden om forskellige historiske narrativer gennem transnationalt samarbejde mellem deltagerne. 

Projektet adresserer de problematiske mekanismer, der truer demokratiet i dag, og giver ligeledes motivation til at styrke egangement i civilsamfundet. 

Indflydelse

570 borgere tog direkte del i projektet. Deltagerne arbejdede på - og delte - deres perspektiver på emner som europæisk integration, EU-institutioner samt, hvordan EU-politikker konkret har indflydelse på deres liv. De udforskede endvidere måder, hvorpå man kan deltage i europæiske civilsamfund og EU-beslutningspraksis. 

Metoder inden for uformel læring var kombineret med metoder, der opfordrede til udveksling og diskussion, såsom ’World Cafés’, fiskebowler og fokuserede samtaler i små grupper. Disse metoder opfordrede til interesse i diversiteten hos EU-lande og til at skabe forståelse for borgeres deltagelse i politik samt en respektfuld tilgang til forskellige europæiske værdier.

En række civilsamfundsorganisationer deltog i de afsluttende events, i en åben diskussion og udveksling af ideer og ’best practice’ i forhold til deres arbejde. Primært emner som højrefløjspopulisme og nationalistiske/anti-europæiske følelser blev diskuteret. 

Hvad betyder Europa for dig?

Under projektets sommerlejre benyttede deltagerne muligheden for at engagere sig med politiske beslutningstagere på et nationalt såvel som europæisk niveau. Eksempelvis mødte en gruppe i Ungarn den tidligere EU-parlamentariker og ungarske udenrigsminister Péter Balázs.

Under sommerlejrene blev det tydeligt, at deltagerne efter en indføring i EU's struktur og historie var ivrige efter at fortsætte med at lære mere om de historisk forskellige perspektiver og baggrunde – både hos dem selv og de andre deltagere. For mange var det den første gang, de havde en dybere diskussion af, hvad Europa betyder for dem. 

Fakta om projektet


Projekt:
Oppression and Opposition – Opportunities of civic movements in Europe’s past and presence 

Ansøger: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Tyskland)

Projektbevilling: 100.000 EUR

Ansøgningsrunde: Europæisk erindring 

Varighed: 01.01.2017-30.06.2018


FEEDBACK

Projektleder, Adriana Koch, siger:

”Projektet skabte givende følelsesmæssigt engagement. Gruppen fra den ungarske sommerlejr havde blandt andet privilegiet af at høre to overlevere fra Holocaust fortælle deres personlige historier for første gang. En søn af græske Holocaust-overlevere fortalte elever fra en tysk skole om deres familie og ungdom i postkrigstidens Grækenland. Vi er begejstrede over, at projektet har været en platform for networking og udvikling af fremtidige projekter samt en facilitator for samarbejde mellem partnerorganisationerne.