Succes i samarbejdet om at styrke børns læselyst

29.09.2022
Mere end 80.000 børn i hele landet har i år fået adgang til nye BOGglad-bogsamlinger, og samtidig har mange nye samarbejder mellem biblioteker, daginstitutioner og fritidsordninger gjort bøgernes verden til en mere integreret del af børnenes hverdag.

Kulturministeriet understøtter og igangsætter løbende udviklingsprojekter og indsatser, der skal fremme arbejdet med børns læselyst og adgang til oplevelser med litteratur. To af de seneste indsatser er BOGglad og ”Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud”. Tilsammen har de to indsatser uddelt 30 millioner kroner til bogsamlinger og læselystaktiviteter til glæde for tusindvis af børn.

80.000 børn får adgang til nye bøger

Med BOGglad-indsatsen er godt 160.000 nye bøger kommet ud i mere end 2.000

vuggestuer, dagplejer, børnehaver, fritids- og klubtilbud i år. Mere end 80.000 børn i alderen 0-12 år får derfor i år glæde af de nye bogsamlinger. Det viser tallene fra en midtvejs-evaluering af indsatsen.

At bøger er tilgængelige og befinder sig dér, hvor børnene er, har en afgørende betydning for børns interesse for bøger og læsning. Det viser evalueringen af den anden indsat, ”Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud”, der også peger på, at det er vigtigt, at de voksne aktivt rammesætter bøgerne for børnene.

Dermed viser der sig en synergi indsatserne imellem, når tilgængelighed kobles med aktiviteter og fysiske rammer, der kan vække børnenes nysgerrighed og appetit på bøger. I fritidsordningerne har samarbejdet med folkebiblioteket mange steder resulteret i, at bøgernes verden og fritidslæsning er blevet en integreret del af fritidsordningernes aktiviteter. Bøgernes historier bliver eksempelvis afsæt for lege og andre kreative aktiviteter.

Over 600 nye samarbejder mellem bibliotek og institutioner

Både indsatsen i skolernes fritidstilbud og BOGglad har skabt frugtbare og motiverende samarbejder for både biblioteker og institutioner. Samarbejdet mellem institutionerne i de involverede kommuner har ifølge evalueringerne dannet grobund for læring og nye kompetencer hos både pædagoger og biblioteksansatte.

Med BOGglad er der etableret omkring 600 nye samarbejder mellem folkebiblioteker og dag- og fritidstilbud. Det er samarbejder, som rækker ud over projektperioderne, da hele 93 procent af projekterne har valgt at fortsætte samarbejdet.

Fakta om indsatserne

BOGglad (2020-2021)

  • 98 projekter fra 78 kommuner samt Sydslesvig har fået tilskud til indkøb af primært fysiske bøger for i alt 23,9 millioner kroner.
  • En midtvejsevaluering viser, at BOGglad-bogsamlingerne med i alt 160.000 nye bøger er nået ud i mere end 2.000 institutioner/dagplejer til glæde for mere end 80.000 børn i alderen 0-12 år.
  • Folkebibliotekerne har med BOGglad etableret ca. 600 nye samarbejder med dagsinstitutioner og fritidstilbud, og 93 procent svarer, at de fortsætter samarbejdet med de involverede institutioner.

Se midtvejsevalueringen (pdf)

Læs mere om BOGglad og se inspirationsmaterialet med plakater og infoark

SFO-indsatsen ”Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud” (2019-21)

  • 35 folkebiblioteker landet over har fået tilskud for knap 7 millioner kroner til læselystindsatser for børn i 0.-3. klasse i deres skolefritidstilbud.
  • I alt 108 lokale fritidstilbud har deltaget og evalueringen viser at 94 procent af bibliotekerne ønsker at fortsætte samarbejdet efter projektet.

Hent inspirationskataloget til den nationale indsats ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud” (pdf)

Læs evalueringsrapport af Gitte Balling

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 29. september 2022