Dyk ned i ”Biblioteksbarometer 2018”

22.08.2019
Folkebibliotekerne i Danmark er fortsat blandt de mest besøgte kulturinstitutioner i landet, og de favner bredt med deres mange tilbud og arrangementer. Det viser nye tal og undersøgelser på biblioteksområdet.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop offentliggjort rapporten "Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2018" som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle folkebiblioteker i Danmark.

Rapporten viser aktuelle tendenser på biblioteksområdet, og giver derudover et godt indblik i, hvad der rører sig på bibliotekerne lige nu.

Enhedschef Annette Bach, Center for Kunst og Biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Stor tak til alle landets folkebiblioteker, der har bidraget til ”Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2018”. Barometeret giver et værdifuldt indblik i udviklingen på bibliotekerne, og rapporten viser, at der bliver afholdt flere arrangementer, foredrag og aktiviteter på bibliotekerne end nogensinde før. Barometeret viser også, at bibliotekernes tilbud er brede og varierede og imødekommer rigtig mange borgeres ønsker og behov, og at litteratur og formidling af kultur, som er blandt bibliotekernes traditionelle kerneopgaver, er omdrejningspunktet i rigtig mange af bibliotekernes aktiviteter.”

I 2018 blev der afholdt i alt 2.240 forskellige slags litteraturformidlingsaktiviteter, som personalet på landets folkebiblioteker stod for, hvilket er 433 flere arrangementer end året før. I 2018 kunne man på landets bibliotekerne blandt andet deltage i bookwalks, hvor man bliver ført ind i litteraturens verden på vandringer i naturen, guidede fælleslæsninger, hvor biblioteksbrugere mødes i læsegrupper og guides ind i fortællinger, forfatterarrangementer, oplæsning i mørke og lyrikaftener.

Læsekredse og lytteklubber

Landets folkebiblioteker er i dag også lokale mødesteder, hvor man kan samle brugerne om fælles interesser i klubber og øvrige aktiviteter.

Klubberne og interessefællesskaberne, som bibliotekerne lægger hus til, spænder vidt fra læseklubber, hvor folk mødes i samtalen om litteratur, lytteklubber, hvor man mødes om musik, og studiekredse med samtale, debat og refleksion over forskellige emner.

I 2018 blev der eksempelvis afholdt i alt 903 læseklubber initieret af bibliotekerne og i alt 906 brugerinitierede læseklubber.

I toppen af mest besøgte kulturinstitutioner

Tal fra Danmarks Statistik viser, at folkebibliotekerne fortsat er en af de mest benyttede kulturinstitutioner med over 37,6 millioner besøgende sidste år. Det er i øvrigt et besøgstal, der har ligget stabilt igennem de seneste år.

Kulturvaneundersøgelsen, som bliver udført af Danmarks Statistik for Kulturministeriet understøtter dette. 43 procent af de adspurgte brugere af bibliotekerne havde i 1. kvartal af 2019 været på besøg på biblioteket, og 28 procent havde benyttet sig af bibliotekernes digitale tjenester som for eksempel ”Filmstriben” og ”eReolen”. 

Nøgletal fra undersøgelsen:

  • 87,9 procent af folkebibliotekerne arbejdede med sprogstimulering i 2018.
  • 95,9 procent af folkebibliotekerne arbejdede med at styrke børns læselyst i 2018.
  • 75,3 procent af folkebibliotekerne havde i 2018 depoter eller børnehavebiblioteker.
  • 92,8 procent af folkebibliotekerne arbejdede med frivillige i 2018. 
  • I knap 64 procent af kommunerne var der i 2018 biblioteksbetjening uden for bibliotekets fysiske rammer i form af for eksempel bogbusser og opsøgende formidling i institutioner.
  • I 2018 blev der på 55,7 procent af folkebibliotekerne afholdt kurser i kildekritik og fake news. 

Fakta om ”Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2018”

Rapporten, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommunale biblioteksvæsener, viser de mest aktuelle tendenser på biblioteksområdet. Sammen med de nyeste tal fra Danmarks Statistik giver biblioteksbarometeret et godt indblik i, hvordan udviklingen ser ud på folkebibliotekerne. 

Læs Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2018

Se den nyeste biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik

Se de nyeste tal fra Kulturvaneundersøgelsen

Opdateret 22. august 2019