Magtens scene og et enestående barokinteriør genåbner

11.05.2016
I dag genåbner Audienssalen og et af Danmarks fineste barokinteriører på Frederiksborg Slot. Gennem de sidste fire år er Audienssalen blevet gennemgribende konserveret og restaureret takket være en generøs donation fra A.P. Møller Fonden på 23,5 mio. kr.

Audienssalen på Frederiksborg Slot var oprindelig scene for Christian V’s ceremonier, der skulle bekræfte hans position som Danmarks enevældige konge. Det prægtige rum med de enestående barokinteriører, udført af tidens bedste kunstnere og håndværkere, blev skabt i 1680’erne efter fransk og italiensk forbillede.

”Det er det fælles kulturelle gods, der binder os sammen som folk og nation. Restaureringen af malerierne og de ekspressive stuklofter og interiøret i Audienssalen gør, at vi styrker forståelsen af Frederiksborg Slots enestående kultur- og bygningshistoriske værdi. Med dette imponerende håndværksmæssige arbejde sikrer vi, at den fortælling forbliver vedkommende for de besøgende – og er til gavn for eftertiden og kommende generationer,” siger kulturminister Bertel Haarder.

”Det er en helt særlig oplevelse at træde ind i Audienssalen. Efter restaureringen af de prægtige stuklofter, paneler og malerier føler man sig hensat til en anden tid. Den oplevelse vil vi gerne dele med alle vores gæster og hele Danmark. Vi er meget taknemmelige for, at A.P. Møller Fonden har gjort det hele muligt,” fortæller Mette Skougaard, direktør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Når formanden for A.P. Møller Fonden, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, under overværelse af H.M. Dronningen i dag genåbner Audienssalen og den tilhørende Løngang, markerer det enden på smuldrende stukornamentik, rust, råd, borebiller og afskallende maling.

Audienssalen på Frederiksborg Slot er blandt de fineste interiører i Danmark og repræsenterer på bedste vis barokkens arkitektur og udsmykning, og den er samtidig fra en periode, hvor der ikke blev skabt meget af samme kvalitet. Arkitektur, malerkunst og kunsthåndværk – stukkatur, marmoreringer og billedskærerarbejder – indgår i en prægtig enhed, der betegnes som en umistelig del af vores kulturarv. Alt arbejde er blevet udført yderst skånsomt for at bevare rummets autenticitet og for at bevare denne enestående kulturarv.

Arbejdet med restaureringen og konserveringen af interiørerne har varet 4 år og er udført i et samarbejde mellem Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Slots- og Kulturstyrelsen sammen med dygtige håndværkere og konservatorer. En generøs donation fra A.P. Møller Fonden på 23,5 mio. kr. har gjort det hele muligt.

Kongens scene

Færdiggørelsen af Audienssalen i 1680’erne betød, at kongen af Danmark-Norge – den enevældige Christian V – fremover kunne tage imod sine gæster i rammer, der var både kongen og hoffet værdige. Spektakulære ceremonier har udspillet sig i den imponerende kuppelsal, når fremmede ambassadører og andre gæster med særligt ærinde skulle forelægge deres sager for monarken.

På vej gennem den tilstødende Løngang passerede kongens gæster et galleri udsmykket med malerier, og i Audienssalens kuppelhvælv kunne de løfte blikket op mod nærmest svævende små stukengle, der bærer Christian V’s krone og monogram. På væggene kunne de blandt andet se de oldenborgske konger malet af den franske kunstner Jacob d'Agar.

Genåbningen bliver fejret med barokfestival og særudstilling

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg fejrer genåbningen af Audienssalen med særudstillingen ’Audiens hos Christian V’. Udstillingen fortæller om slottets indretning og brug på Christian V’s tid. Her kan gæsterne blandt andet se den originale dragt, som kongen bar under sin kronings- og salvingsfest på Frederiksborg Slot.

Genåbningen af Audienssalen er samtidig startskuddet til fem dages barokfestival 12.-16. maj på Det Nationalhistoriske Museum.
Programmet for barokfestivalen opdateres løbende på museets hjemmeside, www.dnm.dk.

Yderligere information

Museumsdirektør, Mette Skougaard: 48 26 04 39
Pressekontakt, Jan Hybertz Gøricke: 29 21 16 65 
Pressekontakt, Jakob Dahl Klausen, Slots- og Kulturstyrelsen: 41 39 38 11 

Opdateret 30. november 2021