Afgørelser vedrørende uddannelsesaktivitetssager

Under dette punkt kan Radio- og tv-nævnets afgørelser vedrørende uddannelsespuljen findes i kronologisk rækkefølge.

Dette omfatter godkendelse af rapport og regnskaber, evt. justerede tilsagn og dertilhørende oprindelige tilsagn, anmodning om forlængelse af projektperioder mv. 

31. marts 2017

DILEM: 2016 - Klart til start

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde den 31. marts 2017 DILEMs beretning og regnskab for uddannelsesaktiviteten.

SAML: Den Mobile Medieskole 2016

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde den 31. marts 2017 SAMLs beretning og regnskab for uddannelsesaktiviteten.

TV Glad: 2016 Uddannelsesaktviteter

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde den 31. marts 2017 TV Glads beretning og regnskab for uddannelsesaktiviteten.

Odense Ser Rødt: Kursus tv produktion Odense Ser Rødt 2016

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde den 31. marts 2017 Rundfunk La Rouge/Odense Ser Rødts erklæring vedrørende stationens uddannelsesaktivitet.

Borups Højskole: Grundkursus i Radio

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde den 31. marts 2017 Borup Højskoles erklæring vedrørende uddannelsesaktiviteten.

15. december 2016

SAML: Den mobile Medieskole 2016

RESUMÉ: SAML anmodede om at ændre budgettet for uddannelsesaktiviteten "Den Mobile Medieskole 2016", da der havde været flere transportudgifter end forudset. Nævnet godkendte det reviderede budget, da ændringen ikke ville have forrykket på nævnets fordeling af uddannelsesstøtte for 2016.

3. oktober 2016

Borup Højskole: Ændring af Grundkursus i Radio

RESUMÉ: Borup Højskole anmodede om at ændre indholdet og varigheden af sin uddannelsesaktivitet for 2016. Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde ændringen af indholdet, men ikke varigheden, da perioden gik ud over kalenderåret. 

2. maj 2016

Vesterbro Lokal TV: Tv produktion kursus

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i april 2016 Vesterbro Lokal TVs erklæring vedrørende stationens uddannelsesaktivitet.

Radio FTF:

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i april 2016 rapport og regnskab for Foreningen Radio FTF Københavns uddannelsesaktivitet. Radio- og tv-nævnet fandt, at der for alle aktiviteterne var afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2014 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler.

Nærradio Korsør: Bliv radiojournalist

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i april 2016 rapport og regnskab for Nærradio Korsørs uddannelsesaktivitet. Radio- og tv-nævnet fandt, at der for alle aktiviteterne var afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2014 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler.

Sendesamvirket Hovedstaden: Video Action Learning - introducerende videokurser

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i april 2016 rapport og regnskab for Sendesamvirket Hovedstadens uddannelsesaktivitet. Radio- og tv-nævnet fandt, at der for alle aktiviteterne var afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2014 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler.

14. marts 2016

TV Glad: Uddannelse målrettet produktion og distribution af internetbaseret tv samt programstøttende indhold på sociale medier

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i marts 2016 rapport og regnskab for TV Glads uddannelsesaktivitet. Radio- og tv-nævnet fandt, at der for alle aktiviteterne var afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2014 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler. 

SAML: Den Mobile Medieskole 2015

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i marts 2016 rapport og regnskab for SAMLs uddannelsesaktivitet. Radio- og tv-nævnet fandt, at der for alle aktiviteterne var afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2014 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler. 

1. oktober 2015

Sendesamvirket Hovedstaden

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i september 2015 rapport og regnskab for Sendesamvirket Hovedstadens uddannelsesaktivitet. Radio- og tv-nævnet fandt at alle aktiviteterne havde afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler. 

26. august 2015

SAML: Den mobile Medieskole - TV

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i august 2015 rapporter og regnskaber for SAML: Den Mobile Medieskole - TV. Radio- og tv-nævnet fandt, at aktiviteterne havde afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler.

Roskilde Dampradio og Roskilde Weekendradio

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i august 2015 rapporter og regnskaber for følgende uddannelsesaktiviteter:

  • Roskilde Dampradio: Blinderadio
  • Roskilde Dampradio: Mediepædagogik
  • Roskilde Dampradio: Terapeutisk Mediepædagogik
  • Roskilde Weekendradio: Transmission af livekoncerter

Radio- og tv-nævnet fandt at alle aktiviteterne havde afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler.  

28. maj 2015

Justeret tilsagn om tilskud

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet gav på sit møde april 2015 tilsagn om tilskud til uddannelsesaktiviteter med ikkekommerciel lokaltv. Radio- og tv-nævnet justerede efterfølgende på sit møde i maj 2015 disse tilsagn til 111.000 kr. for Nærradio Korsør, 88.500 kr. for Radio FTF København, 792.417 kr. til SAML, 788.735 kr. for Sendesamvirket Hovedstaden og 151.848 kr. for TV Glad, under forudsætning af, at udgiftsposterne ikke måtte overstige de i budgettet anførte udgifter.

DILEM: Fremtid og SAML: Den Mobile Medieskole

Resumé

Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i maj 2015 rapporter og regnskaber for følgende uddannelsesaktiviteter:

  • DILEM: Fremtid
  • SAML: Den Mobile Medieskole - Radio

Radio- og tv-nævnet fandt, at alle aktiviteterne havde afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler. Radio- og tv-nævnet fandt desuden, at DILEM skulle tilbagebetale 30.133 kr. og at SAML skulle tilbagebetale 32.584 kr. i ubrugte midler.

28. januar 2015

Forlængelse af projektperiode for Roskilde Dampradio

RESUMÉ: Roskilde Dampradio anmodede Radio- og tv-nævnet om at få forlænget projektperioderne for uddannelsesaktiviteterne ”Mediepædagogik”, ”Blinderadio” og ”Terapeutisk mediepædagogik” indtil den 30. april 2015. De oprindelige projektperioder gjaldt for perioden frem til udgangen af 2014. Nævnet traf afgørelse om at tilsagn om, at tilskud til de tre uddannelsesaktiviteter bortfaldt delvist, da udgifterne ikke var blevet afholdt som beskrevet i ansøgningerne, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Roskilde Dampradio skulle herefter tilbagetale de ubrugte tilskudsmidler til de tre uddannelsesaktiviteter til Radio- og tv-nævnet.

Forlængelse af projektperiode for Roskilde Weekendradio

RESUMÉ: Roskilde Weekendradio anmodede Radio- og tv-nævnet om at få forlænget projektperioden for uddannelsesaktiviteten ”Transmission af livekoncerter” indtil den 31. maj 2015. De oprindelige projektperioder gjaldt for perioden frem til udgangen af 2014. Nævnet traf afgørelse om at tilsagn om, at tilskud til uddannelsesaktiviteN bortfaldt delvist, da udgifterne ikke var blevet afholdt som beskrevet i ansøgningerne, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Roskilde Weekendradio skulle herefter tilbagetale de ubrugte tilskudsmidler til uddannelsesaktiviteten til Radio- og tv-nævnet.

Forlængelse af projektperiode for SAML

RESUMÉ: SAML anmodede Radio- og tv-nævnet om at få forlænget projektperioderne for uddannelsesaktiviteterne "Den mobile medieskole radio" og "Den mobile medieskole tv" indtil 1. kvartal 2015. De oprindelige projektperioder gjaldt for perioden frem til udgangen af 2014. Nævnet traf afgørelse om at tilsagn om, at tilskud til de to uddannelsesaktiviteter bortfaldt delvist, da udgifterne ikke var blevet afholdt som beskrevet i ansøgningerne, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. SAML skulle herefter tilbagetale 186.462 kr. til Radio- og tv-nævnet.

29. august 2014

Mediehuse (Fountin House), Mediehus (for kvinder) og DUS med din radiolyd

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet godkendte på sit møde i august 2014 rapporter og regnskaber for følgende uddannelsesaktiviteter. Radio- og tv-nævnet fandt at alle aktiviteterne havde afgivet tilstrækkelige oplysninger, samt at regnskaberne overholdte de i bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed fastsatte regler.

2. juli 2014

Justeret tilsagn til SAML

RESUMÉ: Radio- og tv-nævnet havde tidligere på sit møde den 26. maj 2014 truffet afgørelse om tilskud fra puljen til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal tv. Ifølge nævnets tilsagnsbrev af 11. juni 2014 var tilskuddet til SAML bl.a. reduceret med 100.000 kr., der ifølge SAML’s budget var afsat til deltagernes forplejning og transport. 25. juni 2014 afgørelse om, at SAML af tilskuddet fra puljen til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel tv kan dække deltagernes transportudgifter under forudsætning af, at SAML fortsat ville kunne gennemføre de planlagte kurser uden væsentlige forringelser. Nævnet forudsatte, at udgifterne hertil ikke blev større end oprindeligt budgetteret, hvor der var afsat 100.000 kr. til både forplejning og transport.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)