Uddannelsespuljen

Hvem uddeler tilskuddet

Radio- og tv-nævnet uddeler tilskuddet.

Tilskud til uddannelsesaktiviteter

Medieaftalen for 2015-2018 bevilger 2 mio. kr. årligt til tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tv-virksomhed.

Hvornår er der ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for tilskud til uddannelsesaktiviteter var den 13. september 2017 kl. 23:59. Ansøgningsfristen er dermed udløbet.

Hvem kan søge

Tilskud kan ydes til følgende:

 • Ikkekommercielle lokale radiostationer
 • Ikkekommercielle lokale tv-stationer
 • Ovenståendes organisationer og sendesamvirker
 • Højskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Hvad er formålet med ordningen

Formålet med ordningen er at yde tilskud til uddannelsesaktiviteter med et eller flere af disse formål:

 • At øge kompetencerne til programproduktion til lokalradio- og tv-virksomhed
 • At udvikle kompetencerne til internetbaseret produktion og distribution af lokalradio og -tv (følger af Medieaftalen for 2015-2018)
 • At imødekomme mindretalsgruppers og mediesvage gruppers behov for adgang til de lokalradio- og tv-medier ved at facilitere adgang hertil
 • At understøtte de lokale radio- og tv-medier som vækstlag for programmæssige eksperimenter og fornyelse samt som en uddannelsesmæssig platform inden for mediebranchen

Sådan vurderes din ansøgning

Radio- og tv-nævnet lægger i prioriteret rækkefølge vægt på:

 • Uddannelsesaktivitetens indhold
 • Målgruppe
 • Ansøgers kompetence til at undervise
 • Indgåede partnerskaber mellem de potentielle ansøgere
 • Den geografiske spredning blandt de tilskudsberettigede aktiviteter

Hvad skal ansøgningen indeholde

 • Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt CVR- og P-nummer. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.
 • Karakteren af uddannelsesaktiviteten, herunder beskrivelse af indhold og varighed.
 • Målgruppe, herunder beskrivelse af hvorledes uddannelsesaktiviteten tilsikres at ramme den ønskede målgruppe.
 • Økonomiske forhold, herunder angivelse af forventede udgiftsposter og finansieringen heraf i forbindelse med afviklingen af uddannelsesaktiviteten.
 • Ansøgers kompetence til at afvikle uddannelsesaktiviteten, herunder tidligere erfaringer med at gennemføre undervisnings- eller uddannelsesforløb.
 • Eventuelle planer om indgåelse af partnerskab med andre aktører, herunder samarbejde med lokale radio- og tv-stationer, højskoler, etc.
 • Geografisk placering for afviklingen af uddannelsesaktiviteten. 

Ansøgningsvejledning

Læs mere om hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med din ansøgning her.

Økonomi

Radio- og tv-nævnet uddeler 2 mio. kr. årligt.

Du kan søge om minimum 50.000 kr. og maksimum 2 mio. kr. i tilskud.

Radio- og tv-nævnet forventer senest at træffe afgørelse i løbet af efteråret. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler tilskuddet i januar.

Hvornår får du svar

Du får svar på din ansøgning via e-mail senest en måned efter, at Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse.

Når du har indsendt ansøgningen

Du får en kvittering, når Slots- og Kulturstyrelsen, på vegne af Radio- og tv-nævnet, har modtaget din ansøgning. Radio- og tv-nævnet vil herefter behandle din ansøgning på et møde.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1265 af 25. november 2014 om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.

Hvis du får tilsagn skal du

Hvis du får tilsagn om tilskud på 100.000 kr. eller derover, skal du:

 • Bekræfte, at uddannelsesaktiviteten gennemføres,
 • Aflægge beretning om de gennemførte aktiviteter senest tre måneder efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i ansøgningen om tilskud og
 • Aflægge regnskab senest tre måneder efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i ansøgningen om tilskud.

Hvis du får tilsagn om tilskud på under 100.000 kr., skal du:

 • Aflægge erklæring om de gennemførte aktiviteter senest tre måneder efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i ansøgningen om tilskud.

Du kan læse mere om kravene her.

Dokumentation

Du skal være i besiddelse af dokumentation for de gennemførte aktiviteter, der er givet tilskud til, indtil Radio- og tv-nævnet har godkendt enten regnskab samt beretning eller erklæring.

Udbetaling

Slots- og Kulturstyrelsen frigiver udbetalingen af tilskuddet, når du har bekræftet, at du vil gennemføre uddannelsesaktiviteten.

Tilskuddet bliver udbetalt til din NemKonto. Det er derfor vigtigt, at du har den korrekte bankkonto knyttet NemKonto til.

Du kan læse mere om NemKonto her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)