Genudbud af DAB-blok 3, 2021

Genudbud af DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnet gennemfører et genudbud af sendemulighederne i den regionalt opdelte DAB-blok 3. Ansøgningsfristen er den 2. august 2021 kl. 12.00.

Der bliver udbudt sendemuligheder i 12 områder med op til 16 tilladelser i hvert område.

Sendetilladelserne udstedes af Radio- og tv-nævnet. Sendetilladelserne forventes udstedt med ikrafttrædelse fredag den 15. oktober 2021 og vil gælde til og med den 30. juni 2023.

Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, der skal indeholde den dokumentation, og de oplysninger der er krævet.

Se hele udbudsmaterialet her (PDF-format)

LOVGRUNDLAG

Udbuddet foretages på baggrund af bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomheden i den regionalt opdelte DAB-blok 3.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 2. august 2021 kl. 12.00.

ANSØGNINGSPROCES

Der kan kun ansøges ved at anvende de elektroniske ansøgningsskemaer du finder her og nederst på siden.

Udfyld ansøgningsskema.

Ansøgere skal i første omgang kun indsende ansøgningsmaterialet til trin 1.

Ansøgningen skal udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og skal indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v. der er krævet.

OFFENTLIGGØRELSE AF ANSØGERE

Radio- og tv-nævnet offentliggør den 9. august 2021 en liste over samtlige ansøgere. 

SPØRGSMÅL OG SVAR

I perioden frem til og med tirsdag den 29. juni 2021 kl. 12.00 kan der stilles uddybende spørgsmål vedrørende genudbuddet.

Spørgsmål sendes til Radio- og tv-nævnet på rtv@remove-this.slks.dk, mrk. ”Spørgsmål, genudbud DAB-blok 3”

Spørgsmål stillet efter fristen tirsdag, den 29. juni 2021 kl. 12.00, vil ikke blive besvaret. 

Radio- og tv-nævnet vil offentliggøre de sidste svar senest tirsdag, den 6. juli 2021 kl. 16.00. 

Der kan ikke stilles spørgsmål om udbuddet til Kulturministeriet eller Energistyrelsen.

Der var ved fristen den 29. juni 2021 kl. 12.00 ikke indkommet nogen spørgsmål til udbuddet.

ÆNDRINGER I UDBUDDET

Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgninger at aflyse udbuddet.

Nævnet er endvidere berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger.

Nævnet kan i øvrigt foretage nødvendige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. 

Der tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Alle informationer om ændringer vil ske på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

UDBUDSMATERIALE

Bilag 2: Trin 2. Supplerende ansøgningsskema til brug for skønhedskonkurrencen vil blive uploadet, hvis der er konkurrence.

Der skal til det supplerende ansøgningsskema indsendes følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet skabelon:
D. Dokumentation for ansøgers likviditet og soliditet

Der skal til det supplerende ansøgningsskema indsendes følgende bilag, hvortil der er udarbejdet skabelon:
E. Dokumentation for ansøgers erfaring (PDF)
E. Dokumentation for ansøgers erfaring (word)

Der skal i det omfang, at disse er relevante, tillige indsendes følgende bilag, hvortil der heller ikke er udarbejdet skabeloner:
F. Eventuel dokumentation for aftaler med andre foretagender med den pågældende erfaring
G. Eventuel offentlig version af supplerende ansøgningsskema (inkl. bilag) med undtagelse af følsomme oplysninger

Opdateret 02. august 2021