Små børns møde med kunst og kultur

Rapport om KULT-projektet 2016-18

TITEL: Små børns møde med kunst og kultur – et nationalt udviklingsprojekt.
Rapport vedr. Kulturministeriets projektudbud ”Kompetenceudvikling – supplerende læringsforløb og aktiviteter” (KULT-projektet 2016-18) 

FORFATTER: Cand. Mag. Bennyé D. Austring, projektleder v. PH Absalon og leder af KULT-projektet 

FOTOS: Alle fotos er godkendt og stillet til rådighed af KULT-projektets partnere og deltagere                                          

Forsidefoto: Børn fra Børnehuset Kingo på besøg på Vendsyssel Kunstmuseum 

DESIGN: Casper Bergsø, PH Absalon.

KULT-logo: Felicia Bech Lillelund, UCN Hjørring 

© 2018. Alle rettigheder tilhører Slots- og Kulturstyrelsen 

Hent publikationen (pdf)

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen