Ulovlig sponsorering i lottotrækningen sendt på DR1

Resumé

Der var klaget over, at udsendelsen ”Held og Lotto” sendt på DR indeholder skjult reklame for Danske Spil. Klager henviste blandt andet til, at der i udsendelsen blev nævnte fremtidige puljestørrelser, og at der blev henvist til Danske Spils hjemmeside.

DR erklærede sig i høringssvaret enig med klager i, at udsendelsen ikke er i overensstemmelse med de gældende regler og nævnets praksis på området. Desuden oplyste DR, at udsendelsen er sponsoreret af Danske Spil, men at Danske Spil ikke krediteres. Endelig oplyste DR, at DR har valgt at opsige samarbejdsaftalerne med Danske Spil om transmission af Lottotrækningen m.v.

Fordi programmet var sponsoreret, blev sagen vurderet efter reglerne om sponsorering.
Radio- og tv-nævnet fandt, at programmet indeholdt en række overtrædelser af reglerne. Blandt andet fandt nævnet, at angivelser af logoer, oplysninger om kommende uges puljer og værtens henvisning til Danske Spils hjemmeside var ulovlige fremhævelser af sponsor og sponsors produkter.

Opdateret 01. februar 2019