Roundup

RESUMÉ

Haveekspert Søren Ryge beskæftede sig i programserien om årets gang og deraf følgende aktiviteter i hans egen landbohave. I et afsnit beskrev han bl.a. staudebedets tilstand og sagde herunder:  "Og derfor har jeg i år nu gjort dét skrækkelige… Jeg har sprøjtet skvalderkål for 14 dage siden med Roundup!". Herefter forklarede han, hvordan Roundup anvendes. I næste afsnit i programserien redegjorde Søren Ryge udførligt for de protester og klager, der var indløbet som følge af hans brug af Roundup. Midlerne blev kort vist og beskrevet ét for ét, mens Søren Ryge informerede om den generelle anvendelse af ukrudtsmidler i Danmark.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret vurdering ikke, at der forekom skjult reklame i programmet. Nævnet lagde ved sin vurdering blandt andet vægt på, at fremhævelsen af Roundup var berettiget i forhold til de to udsendelsers redaktionelle indhold; nemlig oplysning om anvendelse af ukrudtsmidler, baseret på den aktive ingrediens glyfosfat i danske haver, med udgangspunkt i Søren Ryges egne erfaringer med produktet.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om skjult reklame for Roundup på DR1.

 

Opdateret 01. februar 2019