Referat af Restaureringsseminar 2006

Den historiske bygnings væren på liv og død

Den historiske bygnings væren på liv og død Johannes Exner, professor og arkitekt, var hovedtaler på årets restaureringsseminar. Han advarede om faren ved restaureringer, der ikke respekterer den historiske bygnings hele liv og den sammenhæng, der har gjort den historisk. Den almindelige trang til at føre bygninger tilbage til deres oprindelse er et af restaureringsfagets største problemer.

Odd Fellow Palæet

Odd Fellow Palæet i København blev restaureret inden for snævre økonomiske og tidsmæssige rammer. Arkitekterne Anne Lene Jørgensen og Jens Christian Varming fortalte om en proces, der i visse tilfælde havde været til mere gavn for bygherren end for bygningen. Opponent til projektet, arkitekt Erik Brandt Dam, roste arkitekterne for en "heroisk førstehjælp", som havde reddet palæets liv. Men beklagede, at der ikke havde været tid og økonomi til den optimale behandling og pleje.

Christiansborg Slotskirke

Christiansborg Slotskirke blev restaureret under gode arbejdsbetingelser, fortalte arkitekt Trine Neble. Hun havde et år til registreringer, forundersøgelser og projektering, inden selve byggeriet gik i gang. Opponent til projektet, lektor og arkitekt Lars Nicolai Bock, slog fast, at restaureringen af Christiansborg Slotskirke er et fantastisk stykke arbejde, men causerede over, hvad man kunne have gjort i stedet for.

Debat

Debatten, som afsluttede restaureringsseminaret, blev sat i gang af ordstyrer Hans Peter Svendler, arkitekt og direktør for Fonden Realdania. Han stillede det overordnede spørgsmål: Hvorfor har vi så travlt med at tilbageføre bygninger til deres oprindelse – hvorfor er der ikke flere, der gør noget andet – sådan som Johannes Exner gjorde med Koldinghus?

Opdateret 01. februar 2019