Kilen - hulveje og gravmonumenter

 
Lige vest for Struer ligger et dramatisk landskab. I en slugt omgivet af stejle skrænter løber Bredkær Bæk ud i Kilen, som er en afsnøret arm af Limfjorden. Her har været et vigtigt overfartssted igennem hele oldtiden og historisk tid. Hen over slugten op og ned ad skrænterne løber et sindrigt system af oldtidsveje, hulveje og vejspor, og på toppen af skrænterne troner samlinger af store gravhøje.

Oplev ved Kilen

  • I fortidens fodspor. Oldtidens rejsende begav sig ud til fods, til hest eller i vogn; nogle rejste med dyr, andre med varer. I kuperede områder måtte man begive sig op ad stejle skråninger og ned i bratte slugter. De rejsende fulgte ofte de samme spor, og trafikken sled efterhånden en udhulning af terrænet – en hulvej.
  • Hulveje. Området er et sandt virvar af hulveje. Alle hulveje har retning mod Bredkær Bæk, hvor den rejsende kunne finde et vadested og komme over på den anden side af bækken. Hulveje var et risikabelt og måske endda uhyggeligt sted at passere på rejsen. De snævre hulveje gav f.eks. landevejsrøvere gode muligheder for at overmande de rejsende.
  • Oldtidens vejvisere. Gravhøjene er pejlemærker i landskabet. De mange gravhøje ved Kilen er en del af den langstrakte højrække kaldet Oldtidsvejen. Dette forløb af høje danner en korridor fra Vesterhavet til øst for Viborg og strækker sig således over næsten 110 km. Højrækken dannes i dag af omtrent 560 fredede gravhøje og op mod 1300 overpløjede høje.
  • Storslåede gravminder. Højene er rejst som gravmonumenter over begravelser i bronzealderen. Højene blev bygget af mange tusinder græs- og hedetørv, som blev skåret i de nære omgivelser. Højbyggeri var både en stor begivenhed og et kæmpe entreprenørprojekt, som samlede folk fra nær og fjern.  

Find vej

Nærmeste adresse er Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer. Her ligger en naturskole, der formidler landskabet omkring Kilen. Et par hundrede meter længere mod nord ad vejen ligger en parkeringsplads, hvorfra man kan gå ind på den statsejede del af området med offentlig adgang.

Nogle af de mange gravhøje kan besøges syd for slugten ved indkørsel til adressen Kilenvej 15, 7600 Struer.

Kort over området

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)