Fårupvej - hulveje

 
Fra Fårup Sø går en stejl vej op gennem skoven mod kongesædet Jelling. Den har ligget her i mere end 1000 år. Først i helt moderne tid er landevejen anlagt i et åbent serpentinsving uden om skoven.

Oplev ved Fårupvej

  • Fire generationer af veje. Vi ved ikke hvor gammel vejforløbet i skoven er, men de mange fortidsminder, som ligger langs vejen mod Jelling, tyder på, at det har rødder i oldtiden og kan være flere tusinde år gammel.
  • Hulveje. Hulvejene er opstået ved mange generationers færdsel. Klove og hjulslid har løsnet jorden og regn har skyllet jorden ned i bunden af skrænten. Til sidst får sporerne form som dybe grøfter.
  • Kongens transportnet. I vikingetiden førte Fårupvej op til kongesædet i Jelling. Sydpå hang den måske sammen med hulvejene ved Ravning og den store bro over Ravning Enge. Her har været meget trafik på Harald Blåtands tid. Et godt vejnet var en forudsætning for at samle og styre riget.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Hulvejene ved Fårupvej ligger ved Skovdallund ved Fårup Sø. Gå ind i skoven ved Fårupvej, 7300 Jelling.

Overfor Fårup Sø er parkeringsplads.

Hulvejene ligger på privat jord med offentlig adgang. Tag venligst hensyn.

Kort over Fårupvej