Blemmelyng - marker og stendynger

 
Under træerne ved Nylars Plantage i Blemmelyng kan man finde spor, der fortæller, at området i bronze- og jernalder (ca. 1100 f.Kr-400 e.Kr.) har været opdyrket og brugt som marker. Det er de mange små markskel af sten og jord, der røber skovbundens gamle historie. I området findes desuden en masse stendynger, som i flere tilfælde har været brugt til at begrave de døde i.

Oplev ved Blemmelyng

  • Jernaldermarker. Arkæologer har registreret spor efter omkring 100 små marker i skovbunden i Blemmelyng.  Man kan se de gamle markinddelinger ved at finde de små volde, der indkredser markerne. Markskellene er op til fem meter brede og kan nogle steder være op til en meter høje. Skellene har vokset sig større gennem årene, fordi sten og ukrudt er blevet samlet her, når bonden klargjorde sine marker.
  • Den magre jord. I det hele taget er det noget af en præstation, at man tidligere har kunnet dyrke den dårlige jord, der er i området. Ikke nok med, at det er en mager jord: Lige under jorden ligger der også et lag sandsten, der må have gjort dyrkningen vanskelig. Jordbunden er sandsynligvis også grunden til, at man på et tidspunkt har opgivet at opdyrke markerne og ladet skoven gro vild.
  • Stendyngerne. Grundet den meget stenede jord i Blemmelyng har fortidens bønder ikke kunnet nøjes med blot at smide sten i markskellene. Derfor kan man også mange steder se store stendynger, der er placeret midt på markerne. På bornholmsk betyder ’Blemme’ da også et område, som er fyldt med tuer eller mindre forhøjninger.
  • Gravhøje. Der er flere eksempler på, at man også har brugt stendyngerne til at begrave de døde i – eller måske har man først begravet urnen med den afdødes rester på marken og derefter startet opbygningen af en sådan stenrøse. Det er umuligt at se i hvilke af de over 100 stendynger i området, der er nedgravet urner.
  • Kællinghøj. En af de mest markante gravhøje i området hedder Kællinghøj. Den har fået sit navn i historisk tid, fordi det var her, kvinderne mødtes, når de fra Nylars, Arnager og Lobbæk gik til marked i Rønne. En kælling var en kærling – altså en, man holdt af.

  • Bautasten. På enkelte af stendyngerne står der dog – eller har tidligere stået – store bautasten. Man kan forestille sig, at netop disse stendynger har fungeret som gravhøje, hvor man har placeret et mindesmærke ovenpå.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Blemmelyng ligger øst for Rønne ad Åkirkebyvej. Nærmeste adresse er Blemmelyngvejen 4, 3700 Rønne.

Man kommer ind til området i skoven ved at dreje fra Blemmelyngvejen ind ad vejen Paradiset, hvor skilte viser resten af vejen. Der er en lille holdeplads.

Man kan også komme på cykel eller gående ad den gamle banesti. Herfra går man op ved skiltet til Kællingehøj.

Kort over området