Åbne biblioteker – også på afstand

danZIG-specification 08

Billede af publikationens forside Formålet med dette dokument er at beskrive eksisterende barrierer for den fulde frie adgang til bibliotekernes fysiske materialer. Beskrivelsen er lavet med henblik på at sikre den tekniske og standardmæssige forberedelse af løsninger på disse barrierer. Dermed er den primære målgruppe relativt snæver: folk med interesse for IT på biblioteker med henblik på at sætte de rent tekniske NCIP Implementation Guidelines ind i en større sammenhæng.

De indledende afsnit vil i sagens natur ogs� komme til at danne baggrund for den bibliotekspolitiske proces, som skal ligge forud for at bibliotekerne tager de udfoldede services p� paletten og tilbyder dem til deres brugere.


 

Indholdsfortegnelse:


1. Forord
2. Fri adgang til materiale på bibliotekerne
3. Åbne biblioteker – også på afstand
4. Biblioteker – åbne for udlån på afstand
5. Biblioteker – åbne for aflevering på afstand
6. Afledte specifikationer og services

Denne side er forsiden til publikationen "Åbne biblioteker – også på afstand".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm
© 2009