2. Fri adgang til materiale på bibliotekerne

En række barrierer i den eksisterende biblioteksstruktur skal fjernes, før brugerne har fri adgang til bibliotekernes fysiske materialer.

Den frie adgang indebærer bl.a. at:

  • En låner skal kunne låne hvor som helst
  • En låner skal kunne aflevere hvor som helst
  • En låner skal kunne bestille til afhentning på eget bibliotek
  • En låner skal som straks-service kunne bestille på andet bibliotek
  • En låner skal kunne vedligeholde lån og bestillinger samlet.

For disse fem mulige handlinger er der nedenfor beskrevet den aktuelle status og de barrierer, der måtte være for den fulde funktion – samt en præsentation af potentielle tekniske løsningsmuligheder.

Hensigten er i videst mulige omfang at understøtte disse funktioner med digitalt baseret service med enkle selvbetjeningsløsninger.

Låne hvor som helst: En dansk statsborger har adgang til at låne ved personligt fremmøde på alle landets folkebiblioteker og ved de statslige lovbiblioteker (ca. 50 store og mellemstore forskningsbiblioteker). Derudover kan man via eget bibliotek låne i biblioteker udover ovennævnte biblioteker. Derfor kan man ikke sige at målet er 100 % opfyldt. Men der er ikke tekniske problemer der skal overvindes og det er især mere speciel litteratur, som er ikke er umiddelbart tilgængelig ved fremmøde.

Tekniske løsningsmuligheder: Ingen tekniske problemer, hvorfor der ikke foreslås noget i denne sammenhæng.

Aflevere hvor som helst: Der er ingen samlet model, men mange biblioteker accepterer i praksis at modtage andre bibliotekers materiale, dog uden at give afleveringskvittering. Det praktiseres lidt mere formelt for nogle forskningsbiblioteker i en ”Bøger til døren”- service, men alene som en forsendelse, idet aflevering først registreres ved materialets hjemkomst til det ejende bibliotek.

Tekniske løsningsmuligheder: Aflevering på ét bibliotek skal (hvis biblioteket ikke selv ejer materialet) medføre en meddelelse til ejende bibliotek, således at aflevering registreres straks.

Bestille til afhentning på eget bibliotek: Det kan ske i hvert enkelt biblioteks katalog. På nationalt plan er det via bibliotek.dk muligt at bestille alt dansk biblioteksmateriale, som er til udlån. For de fleste biblioteker sker det p.t. for eget biblioteks materiale ved viderestilling til dette og for andre biblioteker i bibliotek.dk. På udviklingsplanen for bibliotek.dk er at alle bestillinger skal kunne ske i bibliotek.dk brugergrænsefladen.

Tekniske løsningsmuligheder: Implementering sker i bibliotek.dk – og kan ske i andre grænseflader.

Bestille straks-service på andet bibliotek: Der findes for nogle af de store forskningsbiblioteker en ordning ”Bøger til døren”, som dog ikke har en fælles profil (der er f.eks. forskellige priser), og som ikke bliver eksponeret i bibliotek.dk. En bruger skal oprette sig i det enkelte bibliotek. Endvidere gælder at postforsendelse af bøger ikke altid giver et bedre resultat end et fjernlån – hvis forsendelsen skal afhentes på posthuset.

Tekniske løsningsmuligheder: En samlet gennemskuelig service kan etableres ved anvendelse af en mere standardiseret model med automatiseret oprettelse af lånerregistrering i det bibliotek, som skal levere.

Vedligeholde lån og bestillinger: Det er muligt i dag i de enkelte bibliotekssystemer at se lånerstatus, forny lån, slette bestillinger, se afhentningsnummer og se evt. økonomiske udeståender. For en række biblioteker kan der afregnes via nettet. I efteråret 2009 bliver det muligt via bibliotek.dk samlet for alle en brugers biblioteker at se lånerstatus, forny lån og slette bestillinger.

Tekniske løsningsmuligheder: Udfolde den præsenterede information til også at dække afhentningsnummer og økonomi. Der foreslås ikke biblioteksspecifikke løsninger til håndtering af betaling, idet generelle løsninger forudsættes anvendt.

 

Denne side er kapitel 2 af 6 til publikationen "Åbne biblioteker – også på afstand".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm
© 2009