3. Åbne biblioteker – også på afstand

Det leder frem til en række tekniske/standardmæssige tiltag under et samlet initiativ Åbne biblioteker – også på afstand:

  • Udvikle en fælles og gennemsigtig model for straks-lån på andet bibliotek med en automatiseret låneroprettelse – ikke til erstatning for fjernlån, men som en tilvalgsmulighed
  • Udvide samlet lånerstatus med økonomi og afhentningsnummer
  • Specificere transaktioner for aflevering på afstand
  • Gøre adgangen til lokal netbetaling mere strømlinet

En overordnet hensigt er at den udvidende service kan leveres af bibliotekerne på den mest automatiserede måde.

Disse tekniske/standardmæssige tiltag skal ses i sammenhæng med en række funktioner i bibliotek.dk/DanBib/BOB/VIP komplekset og i dataudvekslingen med bibliotekernes systemer:

  • opslag på beholdningsstatus i lokalsystemer
  • overførsel af bestillinger til automatisk opdatering ind i lokale bibliotekssystemer
  • brugerbestillinger bliver ud fra biblioteksbestemte regler til fjernlånsbestillinger

Der er naturligvis nogle bibliotekspolitiske forhold, som også skal afklares. Dette ligger imidlertid udenfor denne tekniske/standardmæssige beskrivelse, som således har til forhold at sikre det praktiske grundlag for at udvide den frie adgang til at være (tilnærmelsesvist) altfavnende.

Specifikationerne udformes således at de er generelt gældende og ikke knyttet alene til bibliotek.dk. Funktionerne i bibliotek.dk/DanBib/BOB/VIP komplekset danner også baggrund for en eksponering af biblioteksservice i borger.dk.

For at sikre at de tekniske forudsætninger er på plads, igangsatte Styrelsen for Bibliotek og Medier foråret 2009 et arbejde i regi af danZIG NCIP arbejdsgruppen. Det har dels resulteret i nedenstående use cases og dels til forslag om udvidelse af danZIG specifikationerne om NCIP Implementation Guidelines med en række yderligere funktioner.

Dette indebærer også at specifikationerne ikke alene dækker samspil mellem bibliotek.dk og lokale systemer. De forventes også at kunne dække samspil om udlånsforhold mellem det lokale bibliotekssystem og en brugergrænseflade i andet regi, hvor det ønskes at en sådan også dækker dette aspekt.

Der blev i marts 2009 lagt op til projektet med et indlæg på Bibliotekssystemleverandørbloggen: Videreudvikling af NCIP guidelines:

http://syslev.wordpress.com/2009/03/24/videreudvikling-af-ncip-guidelines/

Der findes ikke ISO standarder om udveksling af udlånsinformationer. Derimod er den amerikanske standard NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol) også anvendt udenfor USA udbredt og er tidligere taget i brug i bibliotek.dk regi.

Det blev på et møde i danZIG NCIP arbejdsgruppen 7. maj 2009 aftalt at undersøge systemleverandørernes holdning til, hvilken NCIP version at nye NCIP guidelines skal understøtte. Resultatet af denne undersøgelse er, at skal der laves en brugbar specifikation her-og-nu, så skal grundlaget være 2002-udgaven og ikke den nylige publicerede 2008-udgave – så grundlaget er NCIP 2002.

 

Denne side er kapitel 3 af 6 til publikationen "Åbne biblioteker – også på afstand".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm
© 2009