6. Afledte specifikationer og services

6.1 Resumé af nye specifikationer

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies (danZIG-specification 3) er udvidet med defintionen af et CPR scheme for Visible User Id og bibliotek.dk materiale typer.

På grundlag af den hidtidige NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between bibliotek.dk and local library systems (danZIG 04) er lavet en ny danZIG-publikation: NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between General User Interfaces being Brokers and Local Library Systems. (danZIG 06):

http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/danzig/danzig06/

Her udvides med:

 • Create User Service: servicen tilføjes
 • Lookup User Service: håndtering af afhentningssted, økonomiske mellemværender og afhentningsnummer tilføjes i response
 • Request Item Service: håndtering af afhentningssted tilføjes
 • Update Request Item Service: håndtering af afhentningssted tilføjes
 • CPR scheme for Visible User Id.

På grundlag af den hidtidige NCIP Implementation Guidelines: Combined public-school libraries (danZIG 05) er lavet et forslag til en danZIG-publikation: NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Integrated (strongly-coupled) and Connected (weakly-coupled) Libraries. (danZIG 07):

http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/danzig/danzig07/

Her opdeles i to niveauer:

 • Connected libraries (remote check-in)
 • Integrated libraries (Combined public-school libraries).

For Connected libraries er specificeret anvendt til remote check-in:

 • Check In Item Service
 • Lookup Item Service
 • Item Checked In Service.

6.2 Resumé af nye funktioner i de fælles services

Sættet af styreparametere for bibliotek.dk, DanBib og BOB kaldet VIP skal udvides med følgende funktioner:

 • Understøttelse af NCIP på ovennævnte niveau skal registreres i VIP.
 • Link til betalingsordning i lokale biblioteker
 • For betjeningssteder skal NCIP-relevant kode indgå i VIP
 • Markering af deltagelse i straks-udlån med post.

Udvidelse af VIP web service med:

 • NCIP URL
 • Udlevering af liste over betjeningssteder med tekst og NCIP-relevant kode
 • Ja/Nej til Deltagelse i straks-udlån med post.

Det er oplagt at bibliotek.dk skal udvikles for at tage de forskellige funktioner i brug. Det drejer sig om:

 • bestilling i lokalt system skal kunne ske i bibliotek.dk brugergrænsefladen (er specificeret, men ikke udført).
 • bestille straks-service
 • Se afhentningsnummer og se evt. økonomiske udeståender.
 • Anvende liste over betjeningssteder til at bruger kan ændre afhentningssted
 • link til online betalingsmulighed hos det bibliotek, som ejer materialet.
 • understøtte at hente lånerdata i ét bibliotek og oprette spejlregistrering i andre bibliotek.

6.3 Resumé af nye funktioner i de lokale services

Samspil med afleveringsautomater:

 • Identifikation af materialeejende bibliotek ud fra ISIL på en RFID-tag skal kunne overføres fra afleveringsautomat til bibliotekssystem sammen med aflevering (hvis dette er forskelligt fra det lokale bibliotek).

De lokale bibliotekssystemer:

 • Understøtte NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between independent user og Co-operative circulation in libraries, niveau Connected libraries (remote check-in) både ved kommunikation med andre systemer og overfor egne lånere, herunder:
  • Registrere en remote oprettet låners oprindelige hjemmebibliotek
  • Håndtere registrering af udlån til postlevering og gebyrer herfor
  • Skal kunne modtage en NCIP transaktion Request Item før en ny låner har gennemført evt. kontrollerende aktiveringsprocedurer
  • Web-side til elektronisk betaling skal udleveres som parameter til VIP
  • Håndtere en status for udlån for afleveret i remote system – og på vej hjem
  • Specificere håndtering af identifikation af ejer bibliotek for afleveret ikke-eget materiale – og udvikle evt. støttefunktioner hertil i bibliotekssystemet.

Denne side er kapitel 6 af 6 til publikationen "Åbne biblioteker – også på afstand".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm
© 2009