1. Forord

Formålet med dette dokument er at beskrive eksisterende barrierer for den fulde frie adgang til bibliotekernes fysiske materialer. Beskrivelsen er lavet med henblik på at sikre den tekniske og standardmæssige forberedelse af løsninger på disse barrierer. Dermed er den primære målgruppe relativt snæver: folk med interesse for IT på biblioteker med henblik på at sætte de rent tekniske NCIP Implementation Guidelines ind i en større sammenhæng.

De indledende afsnit vil i sagens natur også komme til at danne baggrund for den bibliotekspolitiske proces, som skal ligge forud for at bibliotekerne tager de udfoldede services på paletten og tilbyder dem til deres brugere.

Notatet er udarbejdet af Leif Andresen og er efter behandling i danZIG NCIP arbejdsgruppe drøftet på danZIG-møde 27. august 2009. I denne form blev det sammen med de underliggende NCIP Implementation Guidelines sendt til høring med høringsfrist 1. oktober 2009.

Efter høringen er de tre berørte NCIP Implementation Guidelines publiceret og det medfølgende notat efter en redaktionel tilretning publiceret som danZIG-specification 08.

 

Denne side er kapitel 1 af 6 til publikationen "Åbne biblioteker – også på afstand".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm
© 2009