Kolofon

Titel:
Åbne biblioteker – også på afstand

Undertitel:
danZIG-specification 08

Resume:
Formålet med dette dokument er at beskrive eksisterende barrierer for den fulde frie adgang til bibliotekernes fysiske materialer. Beskrivelsen er lavet med henblik på at sikre den tekniske og standardmæssige forberedelse af løsninger på disse barrierer. Dermed er den primære målgruppe relativt snæver: folk med interesse for IT på biblioteker med henblik på at sætte de rent tekniske NCIP Implementation Guidelines ind i en større sammenhæng.

De indledende afsnit vil i sagens natur også komme til at danne baggrund for den bibliotekspolitiske proces, som skal ligge forud for at bibliotekerne tager de udfoldede services på paletten og tilbyder dem til deres brugere.

Udgiver:
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Ansvarlig institution:
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Forfatter:
Leif Andresen

Andre bidragydere:
danZIG NCIP arbejdsgruppen

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm

Digital ISBN nr:
978-87-92057-81-5

Versionsdato:
21-12-2009

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc

Udgiverkategori:
statslig

Denne side er kolofonen til publikationen "Åbne biblioteker – også på afstand".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm
© 2009