Statens Kunstfond

Turnénetværk – Underskudsgaranti

For scener optaget i Turnénetværket vedrørende underskudsdækning i sæson 2018/19.

Område:

Frister:

  01. juli 2019, kl. 23:59

* Note: Deadline er kl. 24.00 på datoen for ansøgningsfristen.

Hvem kan søge?

Scenerne optaget i Turnénetværket kan ansøge om underskudsgaranti til de forestillinger, netværket har udvalgt.

Læs mere om Turnénetværket her.

Underskudsgarantien søges ved at indsende en samlet ansøgning senest 1. juli 2019.

OBS! Underskudsgarantien til Turnénetværket for voksenteater kan ikke kombineres eller suppleres med underskudsdækning/tilskud fra  Projektstøtteudvalget for Scenekunsts Garantifond for voksenturneteater.

Navne på ansøgere vil blive offentliggjort under referater fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst yder en underskudsgaranti til scenerne optaget i turnénetværket.

Underskudsgarantien gælder dækning af underskud i forbindelse med køb af de forestillinger, som netværket har udpeget til præsentation i netværket. 

Underskudsgarantien udløses kun ved køb af minimum to forskellige produktioner. 

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår alle ansøgningerne og sender svar ud senest 1. september.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang. 

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i afregningsskemaet som skal vedhæftes ansøgningen:

 • Antallet af købte forestillinger i sæson 2018/19
 • Titler på de opførte forestillinger
 • Producenternes navn
 • Spilledatoer for hver enkelt opførelse
 • Antal solgte billetter pr. opførelse
 • Billetindtægter pr. opførelse
 • Prisen på forestillingerne
 • Tilskud fra formidlingsordningens pulje 2 og 3 skal oplyses
 • Beløb der skal udbetales i underskudsgaranti for hver opførelse

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Underskuddet opgøres som differencen mellem forestillingens pris (pr. opførelse) og de opnåede billetindtægter inkl. evt. forbrugt tilskud fra Formidlingsordningen. Har netværksscenen modtaget andre tilskud til afholdelse af forestillingen, så skal de også trækkes fra.

 • Underskuddet kan maksimalt være 16.000 kr. pr. opførelse

Beregningseksempel (pr. opførelse) – hvilket beløb skal der søges om?

(Alle beløb er ekskl. moms)

Forestillingens pris (pr. opførelse)                                    20.000 kr.
Billetindtægter
65 voksenbilletter á 80 kr.                                  5.200 kr.
35 ungdomsbilletter á 60 kr.                                 2.100 kr
Billetindtægter i alt                                                                     7.300 kr.
Formidlingstilskud (max. 13.200 kr.)
65 voksenbilletter solgt med 60 kr. i rabat            3.900 kr.
35 ungdomsbilletter solgt med 80 kr. i rabat       2.800 kr.
Forbrugt formidlingstilskud i alt                                                            6.700 kr.
Resultat før underskudsdækning (20.000 – (7.300+6.700))
For denne opførelse ansøges i alt i underskudsdækning             

6.000 kr.

Stikprøvekontrol

Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende projekter til stikprøvekontrol af, om tilskudsmodtager har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrunden af den gældende opgørelsesmetode, som er listet ovenfor i denne beskrivelse. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtet til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt. 

Økonomi

Der er i alt 3 mio. kr. til fordeling blandt ansøgningerne. Såfremt det samlede ansøgte beløb overstiger 3 mio. kr., så vil Slots- og Kulturstyrelsen foretage en relativ nedskrivning af det ansøgte beløb, således at den totale udbetalte garantisum rammer 3 mio. kr.

Der ydes maks. 16.000 kr. i underskudsgaranti pr. produktion pr. spilledag (dog kun én spilledag pr. produktion).

Underskudsgarantien beregnes på baggrund af udgiften til køb af forestillingen fratrukket indtægter fra salg af billetter samt billettilskud via Formidlingsordningen.

Hvornår får du svar?

Underskudsgarantien vil blive udbetalt senest 1. september 2019.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af lov om scenekunst.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen behandles som en administrativ ordning i Musik og Scenekunst i Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)