Statens Kunstfond

Transportstøtte til orkestre/ensembler

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer. Ordningen er finansieret af kulturministerens musikhandlingsplan og tilskudskriterierne er fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. JazzDanmark administrerer transportstøtteordningen i samarbejde med de øvrige genreorganisationer.

Område:

Frister:

    Løbende

Hvem kan søge?

Søg Den Nationale Transportstøtteordning

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer. JazzDanmark administrerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister