Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget - Projekttilskud 2020

Sydslesvigudvalget yder med udgangspunkt i Sydslesvigloven støtte til tidsbegrænsede projekter. Projekterne skal virke til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Frister:

  02. december 2019

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning til projektstøtte er der i Sydslesvigloven opstillet nogle betingelser som foreninger mv. skal opfylde. Betingelserne er de samme som gælder for modtagelsen af driftstilskud, og derfor vil de fleste sydslesvigske foreninger allerede opfylde dem.

Jf. Sydslesviglovens § 11. kan tilskud og lån ydes til foreninger, organisationer m.v.:

 1. Der er hjemmehørende i Sydslesvig.
 2. Der har til formål at udøve aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig, jf. lovens § 1 og 2
 3. Hvis vedtægter sikrer gennemsigtighed og åbenhed vedrørende deres virksomhed,
 4. Hvis hjemmeside på internettet på en lettilgængelig måde indeholder information på dansk om deres ledelse og virksomhed, herunder regnskaber,
 5. Der ikke driver erhvervsmæssig virksomhed,
 6. Hvis midler, herunder ved nedlæggelse, ifølge vedtægten alene på anvendes til aktiviteter til gavn for mindretallet, og
 7. Der ikke yder deres ledelse eller andet personale løn og vederlag ud over det normale i Sydslesvig for tilsvarende hverv eller beskæftigelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Konkret ønsker udvalget at fremme projekter inden for følgende tre kategorier:

 • Tilskud til aktiviteter, der har til formål generelt at øge vidensniveauet om det danske mindretal i Danmark både aktuelt og historisk, herunder til aktiviteter rettet mod undervisningssektoren.
 • Tilskud til aktiviteter, der har til formål at understøtte og øge trivslen blandt socialt udsatte medlemmer af det danske mindretal, herunder aktiviteter rettet mod børn og unge fra socialt udsatte familier hvor formålet bl.a. er at fastholde disse som aktive deltagere i mindretallet.
 • Aktiviteter, der støtter det danske mindretals deltagelse i det Nordiske samarbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

 • Projektmidlerne er ikke et supplement til de sydslesvigske foreningers ordinære drift. Projekter, der således ligger tæt op ad foreningens daglige forretning vil ikke blive imødekommet. Begrundelsen er, at projektmidlerne ikke skal erstatte eller supplere tilskud til aktiviteter, som foreningen o.l. skal varetage ifølge en resultataftale m.v.
 • Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har opstillet en tydelig problemformulering og et løsningsforslag, som gør det muligt for udvalget og projektejerne efterfølgende at vurdere, om tilskuddet har haft den ønskede effekt.
  Relevans for målgruppen: Målgruppen for projektet skal være klart defineret. Valget af målgruppe skal være begrundet. Der skal være en sammenhæng mellem projektets indhold, målgruppen og indsatsområdet.
 • Projektets nyhedsværdi. Projektet skal tilføje nye vinkler til det valgte indsatsområde. Projektets nyhedsværdi skal argumenteres, og hvis dette er muligt, dokumenteres.
 • Det er muligt at søge om støtte for en periode på 3 år. Man kan dog også søge støtte til et- eller toårige projekter.
 • Jeres forening skal ved projektets afslutning udarbejde en kortfattet projektrapport om tilskudsmidlernes anvendelse, som I skal sende til udvalget.
 • I Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget er der fastsat nærmere regler om opstilling af projektrapporter, og om udførelse af revision af de modtagne midler, herunder frister for indsendelse og krav til revisorer. Der er forskellige krav alt afhængig af tilskuddets størrelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Udspecificeret budget for Jeres projekt. Til dette formål skal budgetskabelonen (i højre kolonne) benyttes.
 • Virksomhedsoplysninger for jeres forening i form af en årsrapport eller det seneste årsregnskab (foreninger, der allerede modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, og som derfor allerede har indsendt regnskab til Kulturministeriet kan se bort fra dette).
 • Foreningens vedtægter (foreninger, der allerede modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget kan se bort fra dette).

Hvornår får du svar?

Medio december 2019.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgninger om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget

Hvem vurderer din ansøgning?

Sydslesvigudvalget

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt Sydslesvigudvalgets Sekretariat

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)