Slots- og Kulturstyrelsen

Refusion af kommuners køb af teaterforestillinger

Refusionen kan kun søges af kommuner, der én gang årligt sender en samlet opgørelse over køb til Slots- og Kulturstyrelsen.

Frister:

    01. maj 2019

Hvem kan søge?

Kommuner, der har haft udgifter til køb af godkendte børne- og voksen opsøgende forestillinger, eller til køb af billetter uden rabatter til sådanne forestillinger, i det foregående kalenderår.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at give kommuner et incitament til at købe forestillinger, så børn i hele landet får mulighed for at se børneteater af kvalitet. Det samme gælder for voksenopsøgende teater. Ved børneteater forstås teater, der er produceret for børn og unge under 16 år. Ved voksenopsøgende teater forstås teater, der opføres på steder, hvor publikum normalt kommer af andre grunde end at se teater. Det kan f.eks. være et bibliotek, en rådhushal eller lignende.

Sådan vurderes din ansøgning

For at udgiften til en forestilling kan udløse refusion, skal forestillingen være godkendt som professionel scenekunst.

På produktionssiden på den landsdækkende scenekunstportal www.scenen.dk/produktionssiden kan det ses, om en forestilling er godkendt til refusion og i hvilken periode/teatersæson refusionsgodkendelsen gælder. På produktionssiden findes også den enkelte refusionsgodkendte forestillings journalnummer, der skal anføres ved kommunens indsendelse af refusionsopgørelsen.

Se godkendte forestillinger og hvilke teatre, hvis egenproduktioner er godkendte her.

Køb af billetter skal være til fuld pris (dvs. at der ikke er ydet rabat, formidlingstilskud eller lignende).

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Følgende to bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Kommunen skal lave en oversigt over samtlige forestillinger i nedenstående Excel-ark. Ældre versioner af Excel-arket accepteres ikke. Oversigten skal vedhæftes i Excel som minimum. Hvis I vedhæfter oversigten i pdf, skal I således vedhæfte to oversigter.

Hent Excel-arket her

  • Revisionserklæring

Opgørelsen danner grundlag for den revisionserklæring, der indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen sammen med ansøgningsskemaet inden fristen den 1. maj 2019.

I skemaet afgiver kommunen en tro og love erklæring om, at opgørelsen kun omfatter forestillinger der er godkendt til refusion, og at der ved køb af billetter er betalt fuld pris (dvs. at der ikke er ydet rabat, formidlingstilskud eller lignende).

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Der ydes 50% refusion af udgifterne, eks. moms.

Udgifterne skal være nettoudgifter, det vil sige, at eventuelle billetindtægter mm. skal fratrækkes. 

Hvornår får du svar?

Der kan forventes svar senest 30. november 2019. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort, læst og behandlet.

Udbetalingen vil finde sted inden udgangen af 2019.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt den elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen behandles administrativt af Kontor for Musik og Scenekunst, Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)