Redaktionel produktionsstøtte - Indberetning

Indberetning af redaktionelle omkostninger for trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der fortsat gerne vil have tilskud til produktion af redaktionelt indhold.
Note:

Vær opmærksom på, at du ved opgørelsen af redaktionelle omkostninger skal fratrække eventuel kompensation i form af lønkompensation.

Medienævnet træffer afgørelse på baggrund af det gældende lovgrundlag. Såfremt et nyt lovgrundlag træder i kraft i 2023, vil der blive sendt en nyhed ud herom, ligesom ansøgere af redaktionel produktionsstøtte 2023 vil blive kontaktet.

Ansøgningsfristen til redaktionel produktionsstøtte 2024 forventes at være ved udgangen af 2023.

Kunstområde :

Frist

    01.01.1970, kl. 1:00

Hvem kan søge?

Det er alene trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i 2022, som kan søge redaktionel produktionsstøtte i 2023 ved at indberette deres redaktionelle omkostninger samt bekræfte, at en række betingelser i henhold til lov om mediestøtte for at opnå støtte fortsat er opfyldte.

Hvem kan ikke søge

Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der ikke har modtaget redaktionel produktionsstøtte i 2022, skal benytte et andet ansøgningsskema til redaktionel produktionsstøtte. Læs mere om betingelser for tilskud og hvordan du ansøger her.

Hvad er formålet med ordningen?

Redaktionel produktionsstøtte har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende indberetninger til redaktionel produktionsstøtte.

Nyhedsmedier, der har modtaget redaktionel produktionsstøtte i år, er berettiget til redaktionel produktionsstøtte så længe betingelserne for tilskuddet er opfyldt. 

Som led i Medienævnets tilsyn med den redaktionelle produktionsstøtte kan tilskudsmodtagerne blive udtaget til stikprøvekontrol i løbet af tilskudsåret. Udtages jeres nyhedsmedie vil det blive kontrolleret om nyhedsmediet stadig opfylder alle betingelserne for tilskud, og I kan blive bedt om at indsende yderligere oplysninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal udfylde og indsende den elektroniske indberetningsblanket, som du finder til højre på siden her. Der er kun adgang til blanketten – og dermed mulighed for at indberette – i måneden op til indberetningsfristen.

Til indberetningsblanketten skal du vedhæfte en række bilag. Til nogle af bilagene er der skabeloner. Vær opmærksom på, at hvis der en skabelon til et bilag, skal du benytte den. Følgende bilag kan eller skal vedhæftes indberetningen:

I Vejledning om ansøgning og indberetning om redaktionel produktionsstøtte i 2023 (gælder også for indberetning for så vidt angår oplysninger om betingelser for at opnå støtte) kan du læse mere om, hvordan de forskellige betingelser for tilskud skal forstås, og om hvordan du skal udfylde de enkelte felter i indberetningsblanketten.

Det er en god ide at have alle bilag klar inden du begynder at udfylde indberetningsblanketten.

Økonomi

Tilskud til redaktionel produktion ydes for et kalenderår af gangen. Hele puljen fordeles mellem alle de tilskudsberettigede nyhedsmedier på baggrund af mediernes redaktionelle omkostninger i det seneste år, hvor der foreligger et godkendt årsregnskab.

Tilskud fra hovedordningen kan maksimalt udgøre 35 % af et medies redaktionelle omkostninger og et medie kan maksimalt opnå et tilskud på 17,5 mio. kr. årligt.

Det samlede tilskud til trykte landsdækkende nyhedsmedier, der også modtager supplerende tilskud, kan ikke udgøre mere end mediets samlede redaktionelle omkostninger. 

Tilskud udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet til det CVR-nr., der er oplyst i blanketten.

Hvornår får du svar?

Medienævnet træffer afgørelse på sit møde i slutningen af november 2022. Herefter skal mødereferatet godkendes og tilskuddene beregnes.

Du kan forvente svar ca. 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når indberetningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Kvitteringen sendes til den mailadresse, du har oplyst i blanketten. Har du fået kvitteringen, har vi modtaget din indberetning.

Lovgrundlag

Reglerne om redaktionel produktionsstøtte er fastsat i lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte, som er ændret ved lov nr. 472 af 17. maj 2017 samt Bekendtgørelse nr. 1653 af 27. december 2013 om mediestøtte.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023