Rådighedsbeløb til danske ambassader og institutter

OBS: Ved et uheld er der udsendt meddelelse om ny ansøgningsfrist 1. juni 2021 til puljen med Rådighedsbeløb til danske ambassader og institutter. DET ER EN FEJL. Puljen er IKKE åben. Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har igangsat en dialog om at revidere og fokusere samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om Danmarks internationale kulturudveksling. Det er på den baggrund ikke muligt for styregruppen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet at tage stilling til samarbejdsaftalens budget for 2021 førend, at denne proces er afsluttet. Vi beklager eventuelle konsekvenser heraf.

Område:

Frister:

  14. januar 2022, kl. 23:59

* Note: Der kan ikke indsendes ansøgning, før der i foråret 2021 foreligger en ny samarbejdsaftale.

Hvem kan søge?

De danske ambassader og generalkonsulater i udlandet og de danske huse i udlandet. 

Hvad er formålet med ordningen?

Rådighedsbeløbet er et grundbeløb til at iværksætte initiativer inden for Danmarks internationale kulturudveksling i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte ansøgninger, hvori der er en aktivitetsplan som

 • inkluderer samarbejde med vigtige lokale kulturaktører
 • har til formål at øge kendskabet til dansk kunst og kultur
 • øger netværket mellem danske og udenlandske samarbejdspartnere omkring den internationale kulturudveksling

Der ydes ikke støtte til

 • drift (gaveindkøb, julekurve og årsberetninger etc.)
 • konference-, kursus- og/eller uddannelsesaktiviteter
 • amatør- og sportsaktiviteter
 • lukkede arrangementer på repræsentationerne

Tilskud udbetales på betingelse af, at tilskudsmodtager ikke har uafsluttede afrapporteringer for tilsagn fra styregruppens puljer, som har overskredet deres frist.

Det bemærkes, at ambassader ikke kan videreføre rådighedsbeløb fra et regnskabsår til et nyt. Hvis rådighedsbeløbet ikke anvendes fuldt ud, skal restbeløbet tilbagebetales.

I fordelingen af rådighedsmidler for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 vil styregruppen vægte ansøgninger som afspejler kunsten og kulturens rolle i fortællingerne om Danmark. Styregruppen vægter generelt initiativer lever op til IKP-principperne herunder at høj kunstnerisk og kulturel kvalitet skal være udgangspunktet for ethvert initiativ.

Hent Det internationale kulturpanels strategi for 2017-2020 her. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i formularen:

 • Aktivitetsplan (kort)

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen (i pdf format):

 • Aktivitetsplan (lang)
 • Budget (langt)
 • Afrapportering af rådighedsbeløb 2018/2019 – hvis denne endnu ikke er indsendt – skema til afrapportering

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen. Fysisk indsendt materiale vil ikke blive returneret.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger samt indsendes efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Minimumsbeløbet der kan søges er DKK 50.000.

Det er et krav at rådighedsbeløbet anvendes til aktiviteter, som er åbne for offentligheden og, at de afspejler et eller flere af de fire formål for den internationale kulturudveksling:

 • Udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur
 • Markedsføring af Danmark som land
 • Fremme af kultureksport
 • Fremme af interkulturel dialog 

Hvornår får du svar?

Du får besked om styregruppens afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

BEMÆRK: Ansøgere vil modtage svar på ansøgning tidligst medio marts, såfremt der ikke gives svar inden for den normale frist. Årsagen er, at Slots- og Kulturstyrelsens tilskudssystem opdateres i perioden den 10. – 28. februar 2020.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Styregruppen under Samarbejdsaftalen mellem  Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, der vurderer de indkomne ansøgninger. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)