Slots- og Kulturstyrelsen

Refusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst

Refusionen kan kun søges af kommuner, der én gang årligt sender en samlet opgørelse over køb til Slots- og Kulturstyrelsen.

Frister:

    06. april 2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kommuner der har haft udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst i det foregående kalenderår.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at give kommuner et incitament til at købe forestillinger, så børn i hele landet får mulighed for at se børneteater af kvalitet. Det samme gælder for opsøgende scenekunst. Ved børneteater forstås teater, der er produceret for børn og unge under 16 år. Ved opsøgende scenekunst forstås scenekunst, der opføres på steder, hvor publikum normalt kommer af andre grunde end at se scenekunst. Det kan f.eks. være et bibliotek, en rådhushal eller lignende.

Sådan vurderes din ansøgning

For at udgiften til en forestilling kan udløse refusion, skal forestillingen være godkendt som professionel scenekunst.

På produktionssiden på den landsdækkende scenekunstportal www.scenen.dk/produktionssiden kan det ses, om en forestilling er godkendt til refusion og i hvilken periode/teatersæson refusionsgodkendelsen gælder. På produktionssiden findes også den enkelte refusionsgodkendte forestillings journalnummer, der skal anføres ved kommunens indsendelse af refusionsopgørelsen.

Se godkendte forestillinger og hvilke teatre, hvis egenproduktioner er godkendte her.

Se eventuelt vejledningen i højre margen. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Følgende to bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Kommunen skal lave en opgørelse over samtlige forestillinger i nedenstående Excel-ark. Ældre versioner af Excel-arket accepteres ikke.
    Oversigten skal vedhæftes i originalt Excel format.
  • Revisionserklæring, hvis den opgjorte refusion udgør mere end 100.000 kr.

Hent Excel-arket her

Opgørelsen danner grundlag for den revisionserklæring, der indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen sammen med ansøgningsskemaet senest den 1. april 2021.

I revisionserklæringen afgiver revisor en erklæring om, at opgørelsen af statslig refusion er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser. 

Refusion til og med 100.000 kr.
Udgør den opgjorte refusion 100.000 kr. eller derunder, skal kommunen afgive en erklæring, der er en del af ansøgningsformularen. Kommunen skal derfor ikke længere indsende en revisionserklæring, hvis den opgjorte refusion udgør 100.000 kr. eller derunder. 

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Der ydes 50% refusion af udgifterne, eks. moms.

Udgifterne skal være nettoudgifter, det vil sige, at eventuelle billetindtægter mm. skal fratrækkes. 

Hvornår får du svar?

Der kan forventes svar senest 30. juni 2021. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort, læst og behandlet.

Udbetalingen vil finde sted senest d. 1. juli 2021.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt den elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen behandles administrativt af Center for Kunst og Biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister