Puljer til miljø- og energirenoveringer på folkehøjskoler. Pulje 2019-2020

Område:

Frister:

  31. august 2019, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Alle tilskudsgodkendte folkehøjskoler i 2019.

Hvad er formålet med ordningen?

Der er på Finanslov 2019 afsat en reserve på 100 mio. kr. årligt i 2019-2022 til kulturinitiativer, hvoraf 12 mio. kr. tilgår folkehøjskolerne. Kulturministeren har besluttet, at bevillingen skal anvendes til at oprette miljø- og energirenoveringspuljer, som folkehøjskolerne kan søge. Puljerne udmøntes som kompensation til skolerne for udgifter afholdt til miljø- og energibesparende foranstaltninger.

Puljerne annonceres som to enkeltstående puljer på i alt 4,0 mio. kr. i 2019 og på 8,0 mio. kr. i 2021. Midlerne fra den første pulje udmøntes i både 2019 og 2020, mens midlerne fra den anden pulje udmøntes i både 2021 og 2022. Alle skoler kan dermed forvente op til ca. 57.000 kr. i enten 2019 eller 2020 og op til ca. 114.000 i 2021 eller 2022 afhængigt af, hvornår den enkelte skole søger, og om der resterer midler at udmønte det givne år.

Denne ansøgningsproces gælder Pulje 2019-2020.

Hvad kan der søges til?

Eksempler på projekter, der kan ydes tilskud til:

 • Udgift til energimærkning/energisyn/rådgivning, udført af certificeret energirådgiver/udbyder.
 • Etablering af vandbesparende foranstaltninger.
 • Efterisolering af bygninger og/eller vinduer.
 • Etablering af solceller til produktion af el.
 • Andre miljø- og energirenoveringer som skolerne evt. er blevet anbefalet i deres energieftersyn.
 • Det er muligt for skolerne at søge om et tilskud til det samme miljø- og energiprojekt i både 2019-2020 og i 2021-2022 – gælder dog kun for projekter, som startes op i peroden 2019-2020.
 • Alle miljø- og energirenoveringsprojekter gennemført på højskolerne i peroden 1. januar 2019 til 31.december 2020 kan ansøge om tilskud fra puljen.

Sådan vurderes din ansøgning

Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på følgende:

 • At der gennemføres foranstaltningerne som bevirker, at skolerne opnår mere miljø og energirigtige løsninger.
 • Projektet skal være gennemført inden den 31. december 2020.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Den digitale ansøgningsblanket skal anvendes. I den skal følgende oplyses:

 • baggrundsoplysninger på skolen
 • titel og kort beskrivelse af projekt
 • planlagt udførselstidspunkt for renoveringen
 • ansøgt beløb
 • projektets samlede pris

Økonomi

Det er muligt at ansøge om puljetilskud på op til 57.000 kr. frem til 1. september 2019.

Hvis hele puljen ikke er disponeret over pr. 1. oktober 2019, vil overskydende beløb blive fordelt til de skoler, der har planlagt miljø- og energirenoveringer på mere end 57.000 kr. inkl. moms. At den samlede udgift til projektet overstiger 57.000 kr. kan noteres i ansøgningsblanketten.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar på din ansøgning om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, når alle ansøgninger er behandlet medio september 2019.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart derefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Du vil få svar på din ansøgning om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, når alle ansøgninger er behandlet medio september 2019.

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn.

Lovgrundlag

Udbetaling af midler sker i henhold til Finansloven 2019.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Det er en forudsætning for tilskuddet, at projektet bliver gennemført som beskrevet i ansøgningen både vedrørende indhold og budget.

Tilskuddet er bagudbetalt og vil blive udbetalt senest tre måneder efter 31. december 2020. Tilskuddet overføres til den NemKonto, der er tilknyttet det CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen.

Såfremt projektet ikke gennemføres, skal dette hurtigst muligt meddeles Slots- og Kulturstyrelsen.

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til de generelle bestemmelser, relevante blanketter og vejledning her.

Se i øvrigt bevillingsbrevet for yderligere retningslinjer.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse og administrerer puljen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)