Kulturministeriet

Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt

Tilskud til nye partnerskabsprojekter mellem flere aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion i fællesskaber og fastholdelse i lokale fællesskaber.

Område:

Frister:

  02. december 2019

* Note: Ansøgningsfrist er kl. 12.00.

Hvem kan søge?

To eller flere forskellige aktører herunder private, NGO’er og frivillige organisationer, foreninger og offentlige myndigheder.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen skal understøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion i fællesskaber og fastholdelse i lokale fællesskaber. Puljen støtter projekter, der kan vare op til tre år. 

Målgrupper

Der kan søges om midler til indsatser for en eller flere af følgende fire målgrupper:

 1. Socialt udsatte unge og voksne borgere med særlige behov som fx hjemløse, sindslidende, misbrugere mv.  
 2. Børn og unge i risikogruppen, fx børn og unge fra underbemidlede familier, familier med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, familier med sociale problemer, kriminalitetstruede unge m.fl. 
 3. Familierettede indsatser, hvor hele familier i risikogruppen får mulighed for at deltage i idræts- og inklusionsaktiviteter.
 4. Personer med funktionsnedsættelser. 

Indsatser

Indsatsen kan fx være forankret og drevet af en forening, en privat aktør, en erhvervsdrivende virksomhed, et boligselskab eller andre, som tager initiativet og inddrager kommunen/en offentlig myndighed.

Indsatsen kan også være forankret og drevet fra en offentlig myndighed i samarbejde med civilsamfundet et eller flere lokale idrætstilbud, et boligselskab, erhvervslivet eller andre relevante organisationer. 

Hvis en indsats sker i samarbejde med kommuner, vil det være en forudsætning, at der ikke anvendes midler til løsning af opgaver, som kommunerne i forvejen er forpligtede til at løse.

Mål med indsatserne

 • at udsatte borgere opnår flere sociale relationer og i højere grad føler sig inkluderet i lokale fællesskaber.
 • at der skabes nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere aktører og med inddragelse af målgruppen, som både sikrer øget idrætsaktivitet, inklusion i fællesskaber, og at målgruppen efterfølgende fastholdes i lokale fællesskaber.
 • at der efter endt forsøgsperiode foreligger en grundig beskrivelse af den realiserede indsats samt efterfølgende muligheder for forankring fx modelprojekter for fremtidige indsatser.

Sådan vurderes din ansøgning

Projektet skal have en fast start- og slutdato og skal være afsluttet senest 31. december 2022. 

Ansøgningerne vurderes på baggrund af nedenstående syv tildelingskriterier:

 1. Relevans
 2. Resultater og mål
 3. Faglighed
 4. Organisering (organisatoriske krav)
 5. Sammenhæng
 6. Budget
 7. Forankring

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning digitalt.

Vi anbefaler, at du:

 1. Læser denne vejledning og Uddybning af tildelingskriterier samt krav til budget grundigt.
 2. Downloader og udfylder de tre obligatoriske bilag:
  projektbeskrivelse (Word)Budgetskema (Excel) og Samarbejdsbeskrivelse (Word), som skal vedhæftes det digitale ansøgningsskema.
 3. Orienterer dig i det digitale ansøgningsskema inden du går i gang med at indsende din ansøgning. Du finder en pdf af det samlede digitale ansøgningsskema nederst på denne side.
 4. Det digitale skema har en sikkerhedstimeout på 15 min. Hav derfor alle nødvendige oplysninger og bilag klar når du skal indsende din ansøgning. 

Aktiviteter og udgifter, der vedrører samme projekt, skal samles i én ansøgning.

Økonomi

Der kan som minimum søges 100.000 kr. og maksimalt 3 millioner kr. 

Der kræves en medfinansiering fra ansøgers side på minimum 10 procent. Medfinansiering kan være i form af ansøgers egne midler, eksterne midler eller egne medarbejderressourcer mv. Hvis egne medarbejderressourcer anvendes som medfinansiering skal medarbejderens lønudgifter budgetteres med antal timer og sats pr. time på samme vis som for projektansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv.

Udbetaling

Ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derunder udbetales hele tilsagnet så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Tilskud over 500.000 kr. udbetales i flere rater. 
Kulturministeriet udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er knyttet til modtagers CVR-nummer.

Hvornår får du svar?

Det forventes, at ansøgerne får svar på ansøgningen ultimo december 2019.

Projektet skal have en fast start- og slutdato og skal være afsluttet senest 31. december 2022.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Kulturministeriet en elektronisk kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen. Kulturministeriet anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler ansøgningerne, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er benyttet eller ikke er fuldstændigt udfyldt. 

Lovgrundlag

Tilskud til projekterne ydes efter Finanslovskonto § 21.61.10.66 og aktstykke 121 af 7. juni 2018 samt aktstykke 3 af 10. oktober 2019.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskud bevilges under forudsætning af, at du anvender tilskuddet i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som du har vedhæftet ansøgningsblanketten. Tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, i henhold til ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.

Det skal ved enhver omtale af projektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse fremgå, at projektet gennemføres med tilskud fra Kulturministeriet.

Regnskabsaflæggelse

Alle tilskudsmodtagere skal indsende en slutrapport med grundig beskrivelse af de realiserede indsatser, som kan fungere som modelprojekter for fremtidige indsatser.

Du skal aflægge regnskab og afrapportere efter de generelle bestemmelser for aflæggelse af regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får et tilskud på præcis 100.000 kr. skal du efter endt projektperiode indsende en erklæring om, at du har fuldendt projektet, som beskrevet i ansøgningen. Hvis du får et tilskud på over 100.000 kr. skal du også indsende et regnskab for projektet.
Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af evt. udbetalte beløb.

Læs mere om aflæggelse af regnskab

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Kulturministeriet sammen med et fagligt udvalg, der vurderer, hvordan puljen skal fordeles i forhold til de indkomne ansøgninger og indstiller, hvilke projekter, der skal modtage tilskud. Det er kulturministeren, der træffer den endelige beslutning om, hvem der modtager tilskud. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende puljen eller din ansøgning kan du sende en besked her.
Modtag mail om frister

Kontakt Kulturministeriet pr. telefon

Har du spørgsmål vedrørende puljen kan du kontakte "Medier, Kunst og Idræt" i Kulturministeriet pr. telefon 33 92 33 70, mandag til fredag mellem kl. 09.00 til 12.00 eller send en besked i den røde boks øverst på siden. 

Gode råd når du søger

Brug browserne Chrome eller Firefox.

Det digitale ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout på 15 minutter. Vær derfor klar med alle data til ansøgningen.

Ansøgningen må max. fylde 15 MB.

Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag når du sender den ind.

PDF-format foretrækkes. 
Bilag må ikke være i formater ".pages", ".zip", "jpeg" samt "jpg". 

Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)