Orientation Trip 2023

Grupperejse for kuratorer til Costa Rica, Guatemala, El Salvador og Panama for professionelle kuratorer og billedkunstnere med væsentlig kuratorisk praksis
Note:

Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger fra 13. marts til 27. april kl. 14.00

Kunstområde :

Frist

    29.09.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Danske professionelle kuratorer og danske billedkunstnere med væsentlig kuratorisk praksis. Både kuratorer, der er tilknyttet institutioner og uafhængige kuratorer kan søge. Studerende kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Den nederlandske pendant til Statens Kunstfond, Mondriaan Fund, arrangerer igen i år ”Orientation Trip” – en årlig grupperejse for kuratorer og kunstprofessionelle.

Destinationerne er kunstscener udenfor Europa, der måske er mindre velkendte for nordeuropæiske kuratorer.

Formålet med ”Orientation Trips” er at bidrage til en interkulturel dialog og at stimulere fremtidige udvekslingsprojekter og samarbejder mellem kunstprofessionelle, som arbejder med samtidskunst på tværs af grænser. Herunder også at skabe en frugtbar dialog og nye netværk rejsedeltagerne imellem.

Programmet er endnu ikke lagt men kunne fx omfatter besøg ved TEOR/éTica, Museo de Arte y Diseño Contemporaneo, Museo de arte Costarricense, RÉUNION San José in San José. Proyectos Ultravioleta, La Erre, Museo de arte moderno Carlos Mérida, Museo Nacional de Antroplogia & Etnologia in Guatemala-City, La Nueva Fabrica / New Roots Art Foundation, CFCE, MARTE, Museo de la Palabra y la Imagen, Laberinto Projects, La Fabrik (LFBK), YES Contemporary, MAC Panamá, Diablo Rosso gallery, Monica Kupfer, Sandra Eleta.

Projektstøtteudvalget for Billedkunst har siden 2011 samarbejdet med Mondriaan Fund ved at støtte to danske kuratorers deltagelse på turen. Øvrige samarbejdspartnere er Belgiske Flanders Arts Institute, det schweiziske kunstråd Pro Helvetia og Frame fra Finland, - som også inviterer kuratorer fra deres respektive lande. Rejsegruppen er typisk på ca. 18-20 personer.

2023-turen går til Costa Rica, Guatemala, El Salvador og Panama og finder sted fra 15. - 28. oktober 2023. Det nærmere program er endnu under udarbejdelse. 

Turen er en grupperejse, hvor man rejser i en international gruppe med deltagere fra hhv. Holland, Belgien, Schweiz, Finland og Danmark. Alle deltagere har kunstfaglig, kuratorisk baggrund. 

Turen har et gennemtilrettelagt og tætpakket program fra tidlig morgen til sen aften, og inkluderer besøg og møder på udvalgte institutioner, gallerier og museer og hertil møder med lokale kunstnere, kuratorer og forskere. Hertil indgår deltagelse i en række foredrag ofte i det obligatoriske program. 

Under turen skal alle rejsedeltagere desuden bidrage til en online blog, så interesserede både under og efter turen, kan følge gruppens indtryk af kunstscenen. 

Information om tidligere Orientation Trips kan findes via nedenstående links til tidligere års blogs:

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Billedkunst vurderer din ansøgning ud fra følgende kriterier:

  • Du kan dokumentere høje kunstfaglige kvalifikationer
  • Du har væsentlig erfaring med kuratering af samtidskunst på højt kunstfagligt niveau
  • Deltagelse i turen, har tydelig relevans for din fremtidige kuratoriske praksis

Projektstøtteudvalget opfordrer både uafhængige kuratorer og kuratorer, der er tilknyttet institutioner til at søge.

Projektstøtteudvalget prioriterer ansøgninger efter kunstfaglige kvalifikationer og motivering af turens relevans for fremtidigt virke.

Udvalget forbeholder sig derudover retten til at prioritere kandidater, som ikke har deltaget på tidligere års ture, ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag til det digitale skema:

  • Motiveret ansøgning, der beskriver, hvorfor deltagelse i turen har tydelig relevans for dit fremtidige kuratoriske virke (maks. én A4-side)
  • CV, hvoraf din kuratoriske erfaring fremgår

 

jksahfjkasdhfksahdfkjh

Økonomi

Projektstøtteudvalget for Billedkunst dækker flyrejser, hotelophold og andre faste udgifter til turen. Du får ikke udbetalt diæter, men mange måltider er inkluderet i turens program.

Du skal selv sørge for og betale vaccinationer, rejseforsikring og lignende.

test test test

 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio august 2022. 

Når du har indsendt ansøgningen

Du får ikke en kvitteringsmail når du har indsendt en ansøgning.
Du får en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan i øvrigt se din ansøgning ligge med en status som "Indsendt" under din profil i Tilskudsportalen.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis du får tilsagn om deltagelse på rejsen skal du efterfølgende indsende en evaluering til Mondriaan Fund og til Projektstøtteudvalget for Billedkunst og dertil præsentere dine indtryk fra rejsen på et offentligt arrangement, der arrangeres af sekretariatet.

Hvem vurderer ansøgningen

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Opdateret 31. marts 2023