Orientation Trip 2022

Grupperejse for kuratorer til Spanien og Portugal for professionelle kuratorer eller billedkunstnere med væsentlig kuratorisk praksis

Kunstområde :

Frist

    01.08.2022, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Professionelle kuratorer / billedkunstnere med væsentlig kuratorisk praksis. Både kuratorer, der er tilknyttet institutioner og uafhængige kuratorer kan søge. Studerende kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Den nederlandske pendant til Statens Kunstfond, Mondriaan Fund, arrangerer igen i år ”Orientation Trip” – en årlig grupperejse for kuratorer og kunstprofessionelle.

Destinationerne har hidtil været kunstscener udenfor Europa, der blev skønnet mindre velkendte for nordeuropæiske kuratorer. Pga. usikkerhed om fremtidige COVID-19 restriktioner, er destinationerne i 2022 Spanien og Portugal, også for at styrke kontakten mellem kunstscener i nord- og sydeuropa.

Formålet med ”Orientation Trips” er at bidrage til en interkulturel dialog og at stimulere fremtidige udvekslingsprojekter og samarbejder mellem kunstprofessionelle, som arbejder med samtidskunst på tværs af grænser. Herunder også at skabe en frugtbar dialog og nye netværk rejsedeltagerne imellem.
Et foreløbigt program for turen kan findes her.  

Projektstøtteudvalget for Billedkunst har siden 2011 samarbejdet med Mondriaan Fund ved at støtte to danske kuratorers deltagelse på turen. Øvrige samarbejdspartnere er Belgiske Flanders Arts Institute, det schweiziske kunstråd Pro Helvetia og Frame fra Finland, - som også inviterer kuratorer fra deres respektive lande. Rejsegruppen er typisk på ca. 18-20 personer.

2022-turen går til Spanien og Portugal og finder sted fra 10. - 21. oktober 2022. Det nærmere program er endnu under udarbejdelse. 

Turen er en grupperejse, hvor man rejser i en international gruppe med deltagere fra hhv. Holland, Belgien, Schweiz, Finland og Danmark. Alle deltagere har kunstfaglig, kuratorisk baggrund. 

Turen har et gennemtilrettelagt og tætpakket program fra tidlig morgen til sen aften, og inkluderer besøg og møder på udvalgte institutioner, gallerier og museer og hertil møder med lokale kunstnere, kuratorer og forskere. Hertil indgår deltagelse i en række foredrag ofte i det obligatoriske program. 

Under turen skal alle rejsedeltagere desuden bidrage til en online blog, så interesserede både under og efter turen, kan følge gruppens indtryk af kunstscenen. 

Information om tidligere Orientation Trips kan findes via nedenstående links til tidligere års blogs:

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Billedkunst vurderer din ansøgning ud fra følgende kriterier:

  • Du kan dokumentere høje kunstfaglige kvalifikationer
  • Du har væsentlig erfaring med kuratering af samtidskunst på højt kunstfagligt niveau
  • Deltagelse i turen, har tydelig relevans for din fremtidige kuratoriske praksis

Projektstøtteudvalget opfordrer både uafhængige kuratorer og kuratorer, der er tilknyttet institutioner til at søge.

Projektstøtteudvalget prioriterer ansøgninger efter kunstfaglige kvalifikationer og motivering af turens relevans for fremtidigt virke.

Udvalget forbeholder sig derudover retten til at prioritere kandidater, som ikke har deltaget på tidligere års ture, ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Se tidligere års deltagere her 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag til det digitale skema:

  • Motiveret ansøgning, der beskriver, hvorfor deltagelse i turen har tydelig relevans for dit fremtidige kuratoriske virke (maks. én A4-side)
  • CV, hvoraf din kuratoriske erfaring fremgår

Økonomi

Projektstøtteudvalget for Billedkunst dækker flyrejser, hotelophold og andre faste udgifter til turen. Du får ikke udbetalt diæter, men mange måltider er inkluderet i turens program.

Du skal selv sørge for og betale vaccinationer, rejseforsikring og lignende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio august 2022. 

Når du har indsendt ansøgningen

Du får ikke en kvitteringsmail når du har indsendt en ansøgning.
Du får en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan i øvrigt se din ansøgning ligge med en status som "Indsendt" under din profil i Tilskudsportalen.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis du får tilsagn om deltagelse på rejsen skal du efterfølgende indsende en evaluering til Projektstøtteudvalget for Billedkunst og dertil præsentere dine indtryk fra rejsen på et offentligt arrangement, der arrangeres af sekretariatet.

Hvem vurderer ansøgningen

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Opdateret 31. maj 2022