Statens Kunstfond

OPEN CALL - Travel and Talk orienteringstur til Detroit & Chicago

Tværkunstnerisk orienteringstur til Detroit og Chicago for Arkitekter, billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med temaet 'Fælledskaber'.

Hvem kan søge?

Professionelle arkitekter, landskabsarkitekter, billedkunstnere, kunsthåndværk og designere, samt professionelle med væsentlig med en væsentlig tilknytning til den danske scene inden for disse områder kan søge. Studerende kan ikke søge.

Navne på modtagere vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ’Travel and Talk Orientation trips’ er at skabe mulighed og rum for en tværfaglig udforskning af relevante faglige og samfundsmæssige problemstillinger. ’Travel and Talk’ orienteringsture skal give inspiration til faglige udvikling, bidrage til international tværfaglig dialog og skabe muligheder for fremtidige samarbejder for deltagerne.

Temaet for programmet

’Travel and Talk’ orienteringsture tager udgangspunkt i et defineret tema, en faglig og samfundsmæssig problemstilling, som turens deltagere får mulighed for at fordybe sig i, udfolde og udforske sammen i faglige møder og kunstneriske undersøgelser. Deltagere forventes derfor at bidrage med oplæg der relaterer sig til temaet v. arrangementer i programmet, samt at levere refleksioner og dokumentation til formidling af turens udkomme.

Orienteringsturen foregår i et samarbejde mellem Legat-og projektstøtteudvalget for Arkitektur, Legatudvalget for Billedkunst og Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design. Turen er en del af Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitekturs strategiske satsning  ’Fælledskaber’ / ’Commons and Communities’.

Temabeskrivelse:

Med projektet FÆLLEDSKABER vil Statens Kunstfond demonstrere kunstens rolle i forhold til at højne bevidstheden om og kvaliteten af vores kollektive ressourcer i by og land.

 Vi deler dagligt mange ressourcer. Vi deler som mennesker naturens ressourcer, såsom luften vi indånder og vandet vi drikker.  Vi deler i Danmark det danske landskab, vores kyster, vandløb, skove og enge i fællesskab. Vi deler i byerne hver dag vores fælles rum og mellemrum, arkitekturen, vores parker, torve, pladser og gader. Det fælles for alle disse ressourcer er dog ikke blot, at de deles af et fællesskab, at de derfor udgør en form for ’fælled’. Men at de kan bruges, misbruges, overforbruges, overbefolkes, hvis ikke vi som tager del i dem, netop gør det med en bevidsthed om at bevare og udvikle dem som fælles ressourcer for fremtiden. Omvendt er der dog dele af det, som vi i vores samfund har til fælles, som ikke formindskes af at vi deler dem. Tværtimod vokser, udvikles og kultiveres kunsten og kulturen ligesom viden desto mere vi i fællesskab deler og tager del i den. 

I dag, hvor udfordringen om, hvordan vi skal håndtere og bevare vores fælles ressourcer i stigende grad melder sig som både et lokalt og globalt spørgsmål, ønsker Statens Kunstfonds med initiativet ’Fælledskaber’ at spørge til kunstens, arkitekturens og designfagets muligheder for at formulere relevante svar på udfordringen. Hvordan understøtter kunst og fællesskaber hinanden? Kan kunsten formulere svar på spørgsmålet om, hvordan vi kan tage vare på vores fælles ressourcer i by og land – grundvand, landsbyens fælles rum og byens forældreløse rum. Hvordan kan kunsten styrke oplevelsen af dem? Og kan en æstetisk oplevelse øge opmærksomheden på og bevidstheden om vores fælles ressourcer?

Turen:

Turen går til Detroit og Chicago (med tur til det danske bidrag til Chicago Architecture Biennale 2019)

Turen finder sted fra d. 15 september til d. 21 september

Du vil få dækket flyrejse, hotelophold, lokaltransport og udvalgte måltider på turen.

Turen foregår som en grupperejse, hvor turens danske deltagere mødes med deltagere fra USA. Alle deltagere har en professionel baggrund inden for områderne billedkunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Der i alt 20 pladser til danske deltagere.  

Pladserne er fordelt som følger:


Arkitekter: 10 pladser

Billedkunstnere: 5 pladser

Kunsthåndværkere og designere: 5 pladser 

Programmet inkluderer:

 • Deltagelse i fagligt symposium i Detroit m. lokale aktører og deltagere.
 • Besøg på relevante institutioner og projekter.
 • Besøg ved åbningen af det danske bidrag ved Chicago Architecture Biennale 2019
 • Deltagelse ved international konference i København i november

Selve rejsen er tilrettelagt med et tæt program for hver rejsedag. Du vil modtage et nærmere beskrevet program, hvis du tildeles en plads. 

Detroit har som by gennem mange år oplevet et massivt tab af arbejdspladser og indbyggere. Det har efterladt forfaldne huse, bygninger og masser af udfordringer. Men det har også betydet, at man I Detroit må forholde sig til en ny central ressource: plads. Og i de sidste par år har Detroit bogstavelig talt oplevet at finde nyt rum for udvikling. Et rum som også er blevet indtaget af kunstnere, arkitekter, græsrodsprojekter og nye byplanlægnings initiativer, som alle er med til at reetablere og redefinere rammerne for de fælles rum og fællesskabet omkring dem i Detroit. Derfor er byen både en spændende og udfordrende destination for en orienteringstur’, for spørgsmålet er, hvad der kan læres af udviklingen som Detroit oplever? Er der løsninger, ideer, projekter eller måder at arbejde på, som er relevante både i Detroit og i Danmark?  Deltagerne vil besøge relevante projekter i byen og møder lokale kunstnere og aktører til et fagligt symposium.

Efter Detroit går turen til Chicago, hvor deltagerne vil være med til åbningen af det danske bidrag til Chicago Architecture Biennale m. temaet ’Fælledskaber'. Det er tredje gang, at Chicago Architecture Biennale afholdes, og 2019 bliver første gang med officielt dansk bidrag. Den danske bidrag finder sted i Garfield park, som er planlagt og tegnet af den danske emigrant Jens Jensen (1860-1951). Deltagerne kan blive spurgt om de vil indgå i faglige talks i forbindelse m. åbningen af biennalen.

Sådan vurderes din ansøgning

I ansøgningen skal du præsentere din kunstneriske praksis og din motivation for at få tildelt en plads på orienteringsturen

Din ansøgning bør forholde sig til følgende spørgsmål: Relaterer dit nuværende eller tidligere arbejde sig til temaet? Hvis ikke, hvordan ønsker du evt. at arbejde med temaet? Hvad vil du præsentere på et fagligt symposium om temaet?  Hvad ønsker du dig af en tværfaglig dialog og hvad vil du bidrage med? Hvordan mener din deltagelse har relevans for dit fremtidige virke.

Din ansøgning vurderes ud fra:

 • Din motivationstekst, din idé til at arbejde med temaet og dit bud på, hvorfor du mener din deltagelse har relevans for dit fremtidige virke.
 • Dit kunstneriske/professionelle virke. Du skal kunne dokumentere et højt kunstnerisk/professionelt niveau.
 • De kunstneriske kvalitetskriterier defineret af det relevante udvalg for dit primære arbejdsområde:

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitekturs kunstneriske kvalitetskriterier

Udvalget vil prioritere overraskende og tankevækkende ansøgninger, der udviser mod til at udforske, udfordre og udvikle arkitekturfaget, og som grundlæggende forholder sig til arkitekturens rolle i verden og dens betydning i hverdagen. I vurdering af de kunstneriske kvaliteter vil udvalget lægge særlig vægt på tre grundkriterier: mod, relevans og æstetisk forståelse.

 • Ved mod forstår udvalget en vilje til at udfordre, udforske og udvikle fagets substans og grænser på overraskende, nytænkende og tankevækkende måder.
 • Relevans forstår udvalget som en kritisk og etisk bevidsthed i forhold til faglige, miljø- eller samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger.
 • Æstetisk forståelse handler for udvalget om fremme af æstetiske erfaringer og erkendelser, og om en udviklet forståelse af fagets virkemidler.

Legatudvalget for Billedkunsts kunstneriske kvalitetskriterier

Det nuværende udvalg lægger særlig vægt på ét eller flere af følgende kriterier:

 • Originalitet - at værket og den kunstneriske praksis har en egenart i forhold til et kunstnerisk felt.
 • Professionalisme - at den kunstneriske praksis bliver udfoldet i professionelle sammenhænge med højt kunstfagligt niveau.
 • Bevidsthed om kontekst - at den kunstneriske praksis viser et reflekteret forhold til idé, medie, historie og samtid, og hvordan praksisformen/værkpræsentationen møder en given kontekst.

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Skønnet bliver foretaget for at sikre en rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design kunstneriske kvalitetskriterier

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser:

 • Fagnørderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner. 
 • Mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.
 • Relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag til ansøgningsskemaet:

 • Motiveret ansøgning for din deltagelse (maks en side).
 • CV som dokumenterer din erfaring og dit kunstneriske virke (maks en side)
 • Billedmateriale der dokumentere dit kunstneriske virke (maks 4 sider)

Du skal i din ansøgning angive om dit arbejde primært relaterer sig til arkitektur, billedkunst eller kunsthåndværk og design.

Økonomi

Statens Kunstfond dækker flyrejser, hotelophold og lokaltransport. Du får ikke udbetalt diæter, men mange måltider er inkluderet i turens program.

Du skal selv sørge for og betale vaccinationer, rejseforsikring og lignende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse i uge 29.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Hvis du får tilsagn om deltagelse på rejsen skal du bidrage med oplæg og materiale i forbindelse med turen og den efterfølgende formidling.  Du vil blive bedt om at forberede et oplæg, hvor du præsenterer dit arbejde eller et projekt der står i relation til temaet. Efter rejsen skal du indsende en evaluerings tekst på 300 ord med dine refleksioner over dit udkomme af turen, gerne med billeddokumentation.  Du kan herudover blive spurgt om du vil præsentere dine indtryk fra rejsen og dit arbejde på en konferencen i november der arrangeres af Slots- og Kulturstyrelsen og Dansk Arkitektur Center.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. puljen?
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)