Statens Kunstfond

Open Call: Edinburgh Festival Fringe 2020

Open call til scenekunstaktører om deltagelse i Edinburgh Festival Fringe 2020 og i et forberedende konsulentforløb.

Frister:

  15. november 2019

Hvem kan søge?

Aktører der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts behandlingsmøde.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstlovens kapitel 8, § 18, stk. 1. 

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ansøge, såfremt de er færdiguddannede senest 1. januar 2020.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med internationale scenekunstmiljøer ved at promovere dansk scenekunst på Edinburgh Festival Fringe i Skotland 7. – 31. august 2020.

Det anbefales, at det enkelte scenekunstkompagni forholder sig til, hvor lang præsentationsperiode der ønskes i forhold til den enkelte forestilling. Dette kan eventuelt afklares i samarbejde med WILDTOPIA forud for, at ansøgningen indsendes.

Det er muligt at ansøge om en af nedenstående to former for tilskud:

1: Signaturforestillinger

Scenekunstkompagnier kan ansøge om at blive udvalgt som en af tre-fire danske signaturforestillinger i satsningen #DANISH på Edinburgh Festival Fringe 2020. Kompagnierne modtager foruden tilskud til præsentation af forestillingen på Edinburgh Festival Fringe konsulentbistand fra producentfirmaet WILDTOPIA, som er ekstern operatør for Statens Kunstfond. Dette inkluderer bl.a.:

 • Rådgivning og vejledning i forhold til forberedelse af deltagelse på festivalen.
 • To udviklingsworkshops i DK hhv. 26. november 2019 med fokus på forhandling med venues og produktion af run og i januar 2020 (uge 4 eller 5) med fokus på PR.
 • Styrket synlighed i forbindelse med deltagelsen bl.a. i kraft af en fælles dansk og fælles nordisk tilstedeværelse og promovering.
 • PR-assistance i forbindelse med kommunikation med/invitation til internationale programmers samt presse på de individuelle show i koordination med andre danske forestillinger.

Det anbefales, at kompagnier, der ansøger, kontakter WILDTOPIA allerede i efteråret 2019 i forhold til rådgivning og afklaring og match i forhold til relevante venues i Edinburgh.

2: Rejsetilskud til deltagelse på festivalen

Kunstnere/producenter kan søge om rejsetilskud til Edinburgh Festival Fringe 2020 med henblik på:

 • promovering samt udvikling og vedligehold af netværk
 • deltagelse i introduktionsdag med deltagende kunstnere/kompagnier fra de nordiske lande
 • mulighed for at indgå i de samlede danske og nordiske begivenheder under festivalen
 • mulighed for at indgå i den samlede danske brochure, der produceres i forbindelse med det danske fokus på festivalen

Der kan til dette formål ansøges om tilskud til:

 • Rejse og ophold i Edinburgh i forbindelse med deltagelse i Edingburgh Festival Fringe
 • Deltagelse i en introduktionsdag sammen med andre nordiske kunstnere/producenter
 • Deltagelse i diverse netværksaktiviteter/promoveringsaktiviteter

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på Edinburgh Festival Fringe vil blive inviteret til at deltage i danske og nordiske fællesaktiviteter under Edinburgh Festival Fringe. Fristen for tilmelding hertil er 1. juni 2020. Link til tilmelding vil være tilgængeligt i foråret 2020.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på Edinburgh Festival Fringe 2020 blive udarbejdet et samlet præsentationskatalog over de deltagende scenekunstaktører, inkl. producenter, spillesteder mm. Der vil ligeledes være mulighed for tilmelding til dette katalog i foråret 2020.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • Scenekunstaktører med høj kunstnerisk kvalitet.
 • Ansøgninger, hvori scenekunstaktøren argumenterer for et relevant strategisk sigte med sin deltagelse på Edinburgh Festival Fringe, herunder vurdering af et afsætningspotentiale.
 • Ansøgninger fra scenekunstaktører med adgang til et organisatorisk apparat i forhold til at imødekomme udenlandsk efterspørgsel og dialog.
 • Ansøgninger fra scenekunstaktører med lyst, mod samt organisatorisk opbakning til at indgå i internationale samarbejder.
 • Ansøgninger, hvori der tydeligt redegøres for, hvordan deltagelse på Edinburgh Festival Fringe og evt. i det særlige konsulentforløb kan/skal bruges i ansøgers videre internationale arbejde.
 • Ansøgninger, som klart demonstrerer et internationalt udviklingspotentiale, og hvor deltagelse på Edinburgh Festival Fringe indgår som et centralt element i et strategisk sigte.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet hos ansøger vægtes:

 • En stærk og original kunstnerisk intention
 • En tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • Evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg i forhold til relevans for publikum/modtager, overvejelser om præsentationsformat, præsentationssted og tilgængelighed

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer og organisationstype samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå i behandling af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse
 • Links til relevant information om fx. festival, residency, samarbejdspartnere, anmeldelser/omtaler mm. Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Der skal ikke vedhæftes andre bilag. Yderligere bilag ud over de nævnte vil ikke indgå i behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Bemærk:

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excel-filer i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i forhold til den enkelte ansøgers oplysninger om antal deltagere, rejseudgifter osv.

Udbetaling

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater
 • Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for fire uger. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18. 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her. 

Vær opmærksom på:

 • Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)