Statens Kunstfond

Netværksprogram i Korea og Danmark for scenekunstner med fokus på kunst og teknologi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst søger en professionel scenekunstner (kunstner, producent, tekniker ol.) til Korea-Nordic Connection 2020. Det omfatter netværksmøder i hhv. København og Helsingør 21.-24. maj 2020 i forbindelse med CLICK Festivalen og i Seoul i oktober 2020.

Frister:

  31. januar 2020

* Note: DEADLINE er inden kl. 24.00 på ansøgningsdatoen.

Vi oplever i øjeblikket tekniske problemer med vores ansøgningsskemaer. Derfor anbefaler vi, at du benytter dette direkte link til skemaet: https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?formId=2782&doctype=1

Hvem kan søge?

Kunstnere, producenter etc., som er en del af det danske, professionelle scenekunstmiljø, og som specifikt arbejder eller har en velbegrundet ambition om at arbejde i krydsfeltet mellem kunst og teknologi (herunder bl.a. Virtual og Augmented Reality, Artificial Intelligence, Machine Learning og BioArt).

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ansøge, såfremt de er færdiguddannede senest 1. maj 2020.

Hvad er formålet med ordningen?

Korea-Nordic Connection-programmet støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere, som arbejder i krydsfeltet mellem scenekunst og teknologi. Udvekslingen giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udveksle praksis og erfaringer med disse temaer med det formål at fremme mulighederne for langsigtede kreative udvekslinger og samarbejder. Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk.

Første netværksmøde er den 21.-24. maj 2020 i København og Helsingør. De koreanske og nordiske deltagere mødes med lokale scenekunstnere og producenter, som har ekspertise inden for arbejdet i krydsfeltet mellem kunst og teknologi, for at dele, reflektere over og indgå i kritisk dialog om erfaringer, cases og praksis.

Andet netværksmøde er i oktober 2020 i Seoul, Korea. De koreanske og nordiske deltagere mødes i forbindelse med Performing Arts Market Seoul med lokale og internationale scenekunstnere og producenter for at dele, reflektere over og indgå i kritisk dialog om erfaringer, cases og praksis vedrørende arbejdet i krydsfeltet mellem kunst og teknologi.

Der ydes et tilskud til rejseudgifter, diæter, hotel og honorar i forbindelse med deltagelse i Korea-Nordic Connection Program 2020. Ud over rejselegat følger adgang til undervisning, arbejdsfaciliteter, samt mulighed for sparring og netværksopbygning med de andre deltagere.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samarbejder med KAMS (Korea Arts Management Services), Dance Info Finland, Circus Info Finland, Swedish Arts Council og Performing Arts Hub Norway om Korea-Nordic Connection 2020. 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samarbejder med KAMS (Korea Arts Management Services), Dance Info Finland, Circus Info Finland, Swedish Arts Council og Performing Arts Hub Norway om Korea-Nordic Connection 2020. Gennem Open Calls udvælger hver nordisk partner en deltager og KAMS udvælger 3-5 koreanske deltagere til residensprogrammet. Du kan læse mere om KAMS her: http://eng.gokams.or.kr/main/main.aspx

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen lægges der vægt på at støtte en scenekunstner som:

 • Har professionel erfaring med og interesse for at arbejde i krydsfeltet mellem scenekunst og teknologi
 • Har interesse for koreansk scenekunst og er villig til at samarbejde med koreanske partnere
 • Er villig til at dele og reflektere over egen praksis og erfaringer med de andre deltagere og evt. også bredere i forbindelse med åbne talks/interventions/aktiviteter både i Danmark og Korea
 • Kommunikerer flydende på engelsk
 • Har forståelse for hvilke muligheder et residensophold giver den enkelte
 • Har gjort sig tanker om, hvordan en residensmulighed som denne kan gavne den fremtidige udvikling af egen produktion og bidrage til det danske scenekunstmiljø

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, inden du går i gang.

Ansøger har ansvaret for, at evt. angivne links er korrekte.

Følgende to bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 1. Motivation for at ansøge om deltagelse i Korea-Nordic Connection Program 2020, inkl. en kort beskrivelse af din kunstneriske praksis og erfaring med og interesse for at arbejde i krydsfeltet mellem scenekunst og teknologi (max. 2 sider, på engelsk)
 2. CV (på engelsk og med foto)

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen og vil ikke blive returneret.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Motivation og CV skal være på engelsk af hensyn til de internationale projektpartnere. 

Økonomi

Udbetaling:

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse:

Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest tre uger efter fristen. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle drifts- og projekttilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål angående puljen?
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)