DEFF

Mindre projekttilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Tilskud til aktiviteter og projekter i størrelsesordenen 5.000 - 150.000 kr. med relation til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) uddeler tilskuddene.

Område:

Frister:

  Løbende

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker og foreninger med relationer til samme.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål

 • at styrke systemudvikling af og konsolidering mellem danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker (FFU'erne)
 • at hjælpe den faglige opkvalificering af ansatte på og brugere af FFU'erne
 • at øge videnudveksling mellem FFU'erne
 • at støtte eksperimenterende projekter eller aktiviteter på FFU'erne.

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen lægges vægt på, at projektet eller aktiviteten

 • falder indenfor mindst ét af DEFF's strategiske målsætninger om at
  • understøtte en bæredygtig og åben adgang til forskning og viden
  • styrke informationskompetencer
  • styrke formidling og deling af forskningsresultater
  • understøtte en bedre håndtering og udnyttelse af forskningsdata i Danmark
 • skaber værdi ved formidling af viden, erhvervelse af færdigheder eller ved bedre eller mere effektive værktøjer/systemer.
 • har resultater, der kan bruges af flere FFU'er
 • ikke kan gennemføres uden støtte fra DEFF.

DEFF støtter ikke konferencedeltagelse herunder udgifter til konferencegebyr, ophold og rejser.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang med ansøgningen. Der skal bl.a. gøres rede for, hvorfor projektet ikke kan gennemføres uden støtte.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag. Du har selv ansvar for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt med alle de krævede bilag vedhæftet.

Økonomi

Små aktiviteter og projekter defineres som tilskud mellem 5.000 kr. og 150.000 kr.

Der kan godt ansøges om tilføjelser til større og allerede igangværende aktiviteter eller projekter. 

I vurderingen lægges her vægt på, at tilføjelsen har selvstændig og afgrænset karakter.

Hvornår får du svar?

Ansøgningen vil blive behandlet inden for fire uger. Helligdage samt juli måned skal fraregnes.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Du vil få besked om DEFF's beslutning inden fire uger. Svar på ansøgningen udsendes pr. email.

Lovgrundlag

Finansloven § 21.11.11.20: Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorsk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastruktur samt administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på §21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Udbetalingen af tilskud sker til institutionens eller foreningens Nemkonto.

Alle tilskudsmodtagere skal afrapportere for tilskuddet, når aktiviteten er afsluttet. Dette sker ved at udfylde et elektronisk afrapporteringsskema på http://www.deff.dk/projekter-og-tilskud/

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er DEFF's styregruppe, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)