Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 ønsker Kulturministeriet at støt-te professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Ordningen vil dække perioden fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020.

* Note: Ordningen er åben for ansøgninger den 15. april. Ansøgningerne behandles og udbetales løbende. Ansøgningsfristen er forlænget til den 08. juni 2020, kl. 23:59.

Hvem kan søge?

Professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder.

For at søge puljen skal du:

 • kunne dokumentere en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke. Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

Hvis du er nyuddannet inden for en SU-berettiget kunstnerisk uddannelse inden for de seneste 3 år, kan du indsende årsopgørelse fra et år.

Det er krav for at søge ordningen, at du har et CPR-nummer.

Derudover skal du:

 • kunne sandsynliggøre en tabt indtægt for professionelt kunstnerisk virke i perioden 9. marts - 8. juni 2020 eller perioden 9. marts – 8. juli 2020, begrundet i konsekvens af COVID-19.

Den tabte indtægt skal minimum udgøre 30% af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra din kunstneriske indtægt for perioden.

 • understøtte din ansøgning med en tro- og loveerklæring på, at du lever op til alle kravene, herunder at du ikke har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Og at du ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder f.eks. dagpenge, dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Du kan søge kompensation for tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke. Dette kan være i form af:

 • Manglende salg af værker, bøger mv.
 • Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.
 • Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.
 • Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en direkte konsekvens af COVID-19.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere, der har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Hvis du har ansøgt en anden kompensationsordning, kan du tilbagekalde din ansøgning og søge denne midlertidige kunststøtteordning i stedet. Hvis du har modtaget kompensation fra anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirus (COVID-19), skal denne tilbagebetales, inden du søger denne ordning. Er der endnu ikke mulighed for tilbagebetaling, skal du ved tro og love erklære, at kompensationen tilbagebetales, så snart det er muligt.
 • Studerende, som er berettiget til SU i perioden, der ansøges om tilskud til.
 • Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv.
 • Personer, der har ret til andre offentlige ydelser. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Udgifter, som forsikring dækker.
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte, herunder regeringens i forvejen oprettede tværgående økonomiske hjælpepakker og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Kunst er helt centralt for sammenhængskraften i Danmark, ikke mindst i en krisetid. Betydningen er stor i den fremtid, som vi står over for, når samfundet lukker op igen. Formålet med ordningen er at støtte mulighederne for at udøve kunst. Kunstens vilkår er trængte, fordi kunstnere har meget begrænset muligheder for at lave kunst og udøve kunst i denne tid. Der er derfor behov for at støtte den kunst, de plejer at lave. Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli 2020. 

Sådan vurderes din ansøgning

Vurderingen af din ansøgning sker ud fra følgende:

 • Dokumentation for indtægter for dit professionelle kunstneriske virke for minimum ét ud af de seneste tre år (2017, 2018 og 2019).
 • Sandsynliggjort tabt indtægt fra professionelt kunstnerisk virke som konsekvens af COVID-19 for perioden fra 9. marts - 8. juni 2020 eller perioden 9. marts – 8. juli 2020.

Ansøgninger behandles løbende og på baggrund af de udmeldte kriterier.

Du kan vælge, om du ønsker at ansøge for perioden 9. marts – 8. juni 2020 eller perioden 9. marts – 8. juli 2020. Ansøgere, der oplever minimum 30 % fald i deres indtægt i perioden fra 9. marts - 8. juni eller perioden 9. marts – 8. juli, kan modtage støtten.

Støtten kan udgøre op til 75 % af det sandsynliggjorte indtægtstab i kunstnerisk virke, dog maksimalt 23.000 kr. per måned. Du kan derfor modtage op til henholdsvis 69.000 kr. for perioden 9. marts – 8. juni 2020 og 92.000 kr. for perioden 9. marts – 8. juli 2020.

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Alle ansøgninger vil blive gennemgået for, om de lever op til kravene. Der vil blive lavet kontrol via registersamkørsel i 2021.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: CV (max én side á 2400 anslag).
 • Bilag 2: Dokumentation for gennemsnitligt årsindtægt på baggrund af dit professionelle kunstneriske virke i A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. for minimum ét ud af de seneste tre år, med udgangspunkt i årsopgørelse fra 2017, 2018 og 2019.
 • Bilag 3: Sandsynliggørelse af tabt indtægt på kunstnerisk virke for perioden 9. marts - 8. juni 2020 eller 9. marts – 8. juli 2020. Herunder kontrakter, aftaler og andre skriftlige beviser, der vidner om et økonomisk tab for den gældende periode.

Du skal herudover erklære på tro og love, at alle oplysninger er korrekte, herunder at du ikke har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger og ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet. Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

Økonomi

Udbetaling

Hvis du får støtte, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle støttebevillinger bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Støtten er skattepligtigt og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke fratrukket skat af det beløb du får udbetalt.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter du har indsendt ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Du skal senest den 1. juni 2021 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen risikobaseret kontrol, herunder registersamkørsel.

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ofte stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål om den midlertidige kunststøtteordning

Vi anbefaler, at du læser dem, inden du sender din ansøgning.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)