Midler til international kulturudveksling under Udenrigsministeriet og Kulturministeriets samarbejdsaftale

Aktører i Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale kan søge om midler fra en ekstraordinær stor projektpulje. Den samlede projektpulje er 4.6 mio. kroner og har løbende ansøgningsfrist. Minimumsbeløb for ansøgning er 50.000 kr. Projektpuljemidler bevilges til projekter, der understøtter genstarten af kulturudvekslingen med udlandet via konkrete projekter mellem dansk kulturliv og udenlandske kulturinstitutioner og kunstnere. Bevilgede projekter skal initieres i 2021 og afsluttes inden udgangen af 2022. Styregruppens pulje 2021 lukker senest den 31. december 2021 eller når puljen er opbrugt.

Område:

Frister:

  Løbende

Hvem kan søge?

Aktørerne i Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om Danmarks internationale kulturudveksling kan søge midler til international kulturudveksling.

Se, hvilke institutioner, der indgår i Samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.

Hvad er formålet med ordningen?

Samarbejdsaftalens midler kan søges til internationale kulturudvekslingsprojekter, som har til formål at styrke:

 • Udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur
 • Markedsføring af Danmark som land
 • Fremme af kultureksport
 • Fremme af interkulturel dialog

Sådan vurderes din ansøgning

Ved vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at det eller de ansøgte projekter afspejler formål, principper og indsatser i principper for Danmarks internationale kulturudveksling. De fem principper er:

• Kunstnerisk kvalitet

• Lokal interesse

• Langsigtet perspektiv

• Aktørsamarbejde

• Kommunikation

Den kunstneriske kvalitet vurderes med udgangspunkt i, om projektet vil kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. I vurderingen af ansøgningen lægges vægt på, at der er en lokal interesse i projektet. Den lokale interesse vurderes med udgangspunkt i, om projektet medfinansieres af en lokal samarbejdspartner.

Der kan blive taget hensyn til, hvor meget ansøger tidligere eller i øvrigt modtager fra styregruppens midler. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af midlerne. Minimumsbeløb for ansøgning er 50.000 kr. 

Der kan ikke søges støtte til projekter, der afholdes i Danmark.

Der kan ikke søges støtte til projekter, hvis faglige indhold er sport eller mad.

Bemærk, at aktiviteten ikke må være påbegyndt før ansøgningen er modtaget og behandlet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i formularen:

 • Formål med projektet
 • Projektbeskrivelse (kort)
 • Succeskriterier
 • Samarbejdspartnere
 • Projektdeltagere

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse (lang)
 • Budget
 • CV for deltagere

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen. Fysisk indsendt materiale vil ikke blive returneret. Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet projektets hoved-CVR-nummer.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Ansøgningens budget skal indeholde projektets samlede økonomi med alle udgiftsposter, samt finansieringsplan. Det skal i budgettet tydeligt fremgå hvilke budgetposter, der søges støtte til, i danske kroner. 

Hvornår får du svar?

Ansøgninger på under DKK 150.000 vil blive behandlet administrativt løbende. Du vil få svar inden for fire uger efter modtagelse af ansøgningen. Bemærk dog, at ansøgninger ikke vil blive sagsbehandlet i juli måned.

Ansøgninger over DKK 150.000 vil blive behandlet af Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe. Du vil få svar på din ansøgning op til 8 uger efter fristen. 

Styregruppens pulje 2021 lukker senest den 31. december 2021 eller når puljen er opbrugt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, der vurderer ansøgninger på over kr. 150.000. Ved ansøgninger på op til kr. 150.000 bliver vurderingen foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen indhenter udtalelser fra de kunstfaglige centre. Disse udtalelser vil indgår i den samlede vurdering af alle ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister