Midler til international kulturudveksling under Udenrigsministeriet og Kulturministeriets samarbejdsaftale

IKKE ÅBEN FOR ANSØGING. Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har igangsat en dialog om at revidere og fokusere samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om Danmarks internationale kulturudveksling. Det er på den baggrund ikke muligt for styregruppen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet at tage stilling til samarbejdsaftalens budget for 2021 førend, at denne proces er afsluttet. Vi beklager eventuelle konsekvenser heraf. Det er målet, at en ny samarbejdsaftale kan træde i kraft i løbet af forår/sommer 2021.

Område:

Frister:

  Løbende

* Note: Der kan ikke indsendes ansøgning, før der i foråret 2021 foreligger en ny samarbejdsaftale

Hvem kan søge?

Aktørerne i Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om Danmarks internationale kulturudveksling kan søge midler til international kulturudveksling.

Se, hvilke institutioner, der indgår i Samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.

Hvad er formålet med ordningen?

Samarbejdsaftalens midler kan søges til internationale kulturudvekslingsprojekter, som har til formål at styrke:

 • Udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur
 • Markedsføring af Danmark som land
 • Fremme af kultureksport
 • Fremme af interkulturel dialog

Sådan vurderes din ansøgning

Ved vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at det ansøgte projekt afspejler formål, principper og indsatser i det Internationale Kulturpanels strategi for 2017-2020:

Det Internationale Kulturpanels 5 principper er:

 • Kunstnerisk kvalitet
 • Lokal interesse
 • Langsigtet perspektiv
 • Aktørsamarbejde
 • Kommunikation

I vurderingen af ansøgningen lægges vægt på projektets kunstneriske kvalitet. Den kunstneriske kvalitet vurderes med udgangspunkt i om projektet vil kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. Projekter vil blive prioriteret, som har modtaget støtte fra Statens Kunstfond, der hvor det er muligt.

I vurderingen af ansøgningen lægges vægt på, at der er en lokal interesse i projektet. Den lokale interesse vurderes med udgangspunkt i, om projektet medfinansieres af en lokal samarbejdspartner.

I strategien for 2017 – 2020 vægtes projekter, som tager udgangspunkt i værdifortællinger om Danmark i mødet med udenlandske samarbejdspartnere. Projekter, som klart reflekterer værdifortællinger om Danmark, vil derfor blive prioriteret.

I strategien for 2017 – 2020 er de udvalgte geografiske indsatsområder det nære Europa, USA og Asien. Puljen til internationale kulturudvekslingsprojekter prioriterer projekter, der finder sted uden for disse indsatsområder.

Der kan blive taget hensyn til, hvor meget ansøger tidligere eller i øvrigt modtager fra styregruppens midler. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af midlerne.

Der kan ikke søges støtte til projekter, der afholdes i Danmark.

Der kan ikke søges støtte til projekter, hvis faglige indhold er sport eller mad.

Bemærk, at aktiviteten ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i formularen:

 • Formål med projektet
 • Projektbeskrivelse (kort)
 • Succeskriterier
 • Samarbejdspartnere
 • Projektdeltagere

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse (lang)
 • Budget
 • CV for deltagere

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen. Fysisk indsendt materiale vil ikke blive returneret. Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet projektets hoved-CVR-nummer.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Ansøgningens budget skal indeholde projektets samlede økonomi med alle udgiftsposter, samt finansieringsplan. Det skal i budgettet tydeligt fremgå hvilke budgetposter, der søges støtte til, i danske kroner. 

Hvornår får du svar?

Ansøgninger på under DKK 100.000 vil blive behandlet løbende. Du vil få svar inden for fire uger efter modtagelse af ansøgningen. Bemærk dog, at ansøgninger ikke vil blive sagsbehandlet i juli måned.

Frister i 2021 for ansøgninger over DKK 100.000 oplyses løbende. Du vil få svar på din ansøgning op til 12 uger efter fristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, der vurderer ansøgninger på over kr. 100.000. Ved ansøgninger på op til kr. 100.000 bliver vurderingen foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen indhenter udtalelser fra de kunstfaglige centre. Disse udtalelser vil indgår i den samlede vurdering af alle ansøgninger.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister